Webinar 2 om Puljen Det nye Folkerum

Webinar 2 om Puljen Det nye Folkerum

Arrangementsdato: 7. november 2022

Videncenter for Folkeoplysning og Realdania indbyder alle, der overvejer at søge puljen 'De nye folkerum', til et webinar, hvor man kan få gode råd til ansøgningen og viden om, hvad juryen lægger vægt på, når de bedømmer ansøgningerne.

Webinarerne finder steder tirsdag 4. oktober og gentages mandag 7. november.

De gode corona-aktiviteter

Realdania har i samarbejde med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) netop lanceret puljen 'De nye folkerum', hvor foreninger, NGO'er og frivillige grupper kan søge om støtte til at genoptage eller videreudvikle gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, der også kan skabe værdi efter, at pandemien er forbi.

I alt er der 2 mio. kr. i puljen, og det er muligt at søge alt fra mindre beløb og op til 100.000 kr. til aktiviteter og projekter inden for fire fokusområder: Kulturen i nye rammer, nye nabofællesskaber, bynær natur og grønne mødesteder og fremtidens foreningsliv. Der er også en wildcard-kategori til de aktiviteter og projekter, der ikke falder ind under de fokusområderne.

Nu får alle, der overvejer at søge puljen, mulighed for at stille spørgsmål direkte til Realdanias projektchef Anne Gade Iversen og chefanalytiker Maja Pilgaard fra Vifo om, hvilke projekter der kan få støtte, og hvordan man skal udfylde ansøgningsskemaet.

Information og gode råd

Det sker på to gratis webinarer med samme indhold. Det første foregår tirsdag 4. oktober 2022 kl. 16.00, og det andet mandag 7. november 2022 kl. 16.00. Webinarerne varer cirka en time afhængigt af, hvor mange spørgsmål der er. Sidste tilmeldingsfrist er på dagen for webinaret kl. 12.00.

På webinaret vil der være informationer om puljen, og hvad juryen kommer til at lægge vægt på i bedømmelsen af ansøgningerne. Et væsentligt kriterium er, at aktiviteterne eller projektet er vokset ud af coronatiden. Det kan være sket på mange måder, og på webinaret vil der være eksempler på, hvordan den kobling kan være.

På webinaret vil der også komme gode råd om, hvordan man laver en ansøgning og udfylder ansøgningsskemaet, og der bliver god tid til spørgsmål fra deltagerne i webinaret.

Endelig vil der også være informationer om, hvordan pengene kan udbetales, hvis man modtager støtte, og hvilke krav der er til dokumentere, hvordan støtten er blevet brugt.

Tilmelding