Hvad er folkeoplysningens rolle i den globale udvikling?
Fyraftensmøde:

Hvad er folkeoplysningens rolle i den globale udvikling?

Arrangementsdato: 15. november 2021

Hvilken folkeoplysning har vi behov for i dag, så danskerne kan bidrage til en global udvikling, hvor demokrati og menneskerettigheder definerer den teknologiske udvikling og ikke omvendt? Og hvor folkeoplysning kan bidrage til at bremse den globale opvarmning? Kort sagt: Hvordan laver vi en "Grundtvig 3.0"?

Kom og få et bud på svarene, når DFS inviterer til fyraftensmøde om fremtidens folkeoplysning med forfatter og futurist Lene Andersen.

Lene Andersen har netop skrevet bogen "What is Bildung?" som del af et Erasmus+ projekt, hvis mål er at udbrede dannelsesbegrebet i Europa. Med bogen forsøger Lene at konkretisere dannelsesbegrebet og gøre det praktisk anvendeligt for lande uden for den grundtvigske tradition.

Oplægget tager udgangspunkt i den brydningstid, Danmark og resten af verden står i netop nu på grænsen til en radikalt anderledes fremtid defineret af teknologisk udvikling, globalisering og klimaforandringer. Med afsæt i den grundtvig-koldske tradition vil Lene undersøge, hvordan vi kan tage ved lære af historien, når fremtidens folkeoplysning skal formes.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Praktisk

Tid: Mandag d. 15. november 2021 kl. 17-18.30

Sted: Højskolernes Hus på Nytorv 7, 1450 København K (kælderen)

DFS sørger for forfriskninger samt lidt til den søde tand.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Hvad er Bildung?

DFS er en del af Erasmus+ -projektet “Bildung: Building Inclusive Lifelong learning systems by Developing a European Understand of Bildung for the Next Generations”, hvor partnere fra 11 europæiske lande samarbejder om at forbedre voksenuddannelse gennem en bedre inddragelse af dannelsesbegrebet.  

Formålet er at undersøge begrebets praktiske og politiske potentiale gennem en kortlægning af eksisterende dannelsespraksis i de 11 lande. Første del af projektet er udmundet i bogen What is Bildung? And how does it relate to ALE?, som Lene Andersen har skrevet.

På sigt er målet at udvikle en konceptuel ramme for, hvordan andre lande og organisationer kan anvende dannelsestanken i voksenuddannende organisationer.

BILDUNG koordineres af Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV) og European Association for the Education of Adults (EAEA).