Samarbejdet mellem kommuner og folkeoplysning

Samarbejdet mellem kommuner og folkeoplysning

Arrangementsdato: 24. november 2022

Videncenter for Folkeoplysning inviterer til en temadag torsdag 24. november for alle med interesse i, hvordan man bedst organiserer samarbejdet mellem kommuner og borgere på folkeoplysningsområdet.

Foyeren i Kulturhus Bunkeren.

Foyeren i Kulturhus Bunkeren.

Temadagen er arrangeret i samarbejde med KL og foregår i Aarhus.

Inden for folkeoplysning er der en stærk tradition for at inddrage borgere og organisationer i de beslutninger, som kommunerne skal træffe på området. Det sker blandt andet gennem lokale samråd som idrætssamvirker, aftenskolesamråd, spejdersamråd og kulturelle samråd og gennem kommunernes § 35 stk. 2-udvalg.

Nu indbyder Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med KL til en temadag, som har fokus på, hvordan man bedst organiserer samarbejdet mellem kommuner, samråd og § 35 stk. 2-udvalgene.

Aktiv indsats

Formålet med temadagen er at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan arbejde med at videreudvikle det gode samspil lokalt:

”Inddragelse kan være en løftestang for lokale initiativer, og vi kan se i vores undersøgelser, at der findes mange forskellige måder at organisere inddragelsen på. Men vi kan også se, at det gode samarbejde ikke kommer af sig selv.  Det kan skyldes forskellige måder at organisere arbejdet på og forskellige forventninger til, hvad inddragelse faktisk er. Det kræver en aktiv indsats at få etableret en struktur og kultur, som fremmer det lokale engagement,” siger Malene Thøgersen, senioranalytiker i Vifo.

Programmet behandler både de forskellige typer samråd og de kommunale § 35 stk. 2-udvalg, også kaldet folkeoplysningsudvalg.

Mere om temadagen

Tid: torsdag 24. november, kl. 9-16

Sted: Kulturbunkeren, Olof Palmes 11, 8200 Aarhus N.

Tilmeldingsfrist: 18. november.

Pris: 500 kr.