Konference: Kan folkeuniversitetet bygge bro mellem forskerne og samfundet?

Konference: Kan folkeuniversitetet bygge bro mellem forskerne og samfundet?

Arrangementsdato: 27. august 2021

Hvordan formidles videnskabens metoder og resultater bedst ud til befolkningen? Og hvilken rolle kan folkeuniversitetet spille i denne proces? Folkeuniversitetet i København og Folkeuniversitets Komitéstyrelse inviterer til konference om brobygning mellem forsker og samfund, og du kan komme med.

Konference i Vestjylland undersøger, hvilken rolle folkeuniversitet kan spille i formidlingen fra forsker til samfund.

Konference i Vestjylland undersøger, hvilken rolle folkeuniversitet kan spille i formidlingen fra forsker til samfund.

D. 27-28. august afholder Folkeuniversitetet i København og Folkeuniversitets Komitéstyrelse en konference om brobygning mellem forskerne og samfundet. Eksperter, politikere, forskere og aktive folkeuniversitetsfolk inviteres til sammen at undersøge, hvordan folkeuniversitetet kan spille en rolle for forskningsformidling i fremtiden. Det foregår på Folkeuniversitetscenteret i Skærum Mølle i Vemb i Vestjylland. Overnatning er mulig, men skal arrangeres af deltageren selv.

Folkeuniversitetet skriver i invitationen:
”Folkeuniversitetet skal formidle videnskabens metoder og resultater, så den interesserede offentlighed har mulighed for at tage stilling til komplekse samfundsspørgsmål og deltage i samfundsdebatten på en solidt grundlag. Hvilken rolle har folkeuniversitetet i fremtiden? Kan vi lære noget af de nye former for forskningsformidling, der har udviklet sig de senere år?”

DFS’ sekretariatsleder, Carolina Magdalene Maier, deltager i lørdagens paneldebat om barrierer for vidensformidling og hvordan de kan overkommes i selskab med bl.a. Henriette Bjerrum, centerchef for Videnscenter for Folkeoplysning.

Foreløbigt er planlagt følgende oplæg og paneldebatter:

  • Paradigmer for forskningskommunikation. Kommunikationsforsker Gitte Gravengaard, KU
  • Folkeuniversitetet som medie mellem forsker og offentlighed. Professer Per Øhrgaard, CBS, professor Anja C. Andersen, KU, Formidlingschef Linda Greve, AU, Institutleder Marianne Wolff Lundholt, SDU, Gitte Gravengaard, KU
  • Forskningsformidling fra et modtagersynspunkt. Chefredaktør Vibeke Hjortlund, videnskab.dk, leder Anne Harrits, Akademiet for Talentfulde Unge, Ulla Skærved, Akademiet for den 3. alder (A3A)
  • Hvad siger politikere og embedsværk? MF Kim Valentin (V), Folketingets kulturudvalg, vicedirektør Stine Jørgensen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet, formand Johs. Poulsen (B), kultur- og fritidsudvalget i Herning Kommune, formand Lene Dybdal (A), kulturudvalget i Holstebro Kommune, formand Lars Møller Pedersen (A), kulturudvalget i Struer Kommune.
  • Barrierer og hvordan de kan overkommes. Kan andre undervisningsformer overkomme nogle af udfordringerne med geografi, rejsetider, coronafrygt m.v. Hvad har vi lært af 2020? Sekretariatschef Carolina Magdalena Meier, Dansk Folkeoplysnings Samråd, centerchef Henriette Bjerrum, Videncenter for Folkeoplysning m.fl.

Det fulde program findes på Folkeuniversitets hjemmeside, som kan tilgås via nedenstående boks.

Mere om arrangementet

Pris: 850 kr. (dækker konferencedeltagelse og forplejning)
Tilmeldingsfrist: 5. august.