Kulturministeren inviterer til konference om foreningslivets vilkår

Kulturministeren inviterer til konference om foreningslivets vilkår

Arrangementsdato: 4. juni 2021

Kulturministeriet og kulturminister Joy Mogensen inviterer i samarbejde med DFS, DGI, DIF, DUF og Firmaidrætten til en konference om foreningslivets vilkår den 4. juni. Det er muligt, at overvære konferencen på stream via tilmelding hos DFS.

  • Håndtering af GDPR
  • Kvaliteten af henviste kommunale lokaler.
  • Efterveerne af corona-nedlukningen.

Dét er hovedtemaerne for den konference, som Kulturministeriet og kulturminister Joy Mogensen afholder i DGI-byen den 4. juni i samarbejde med DFS, DGI, DIF, DUF og Firmaidrætten.

Mindre bureaukratisk

Konferencen, der har fået navnet ’Styrkelse af foreningslivet’, bliver afholdt som en opfølgning på et beslutningsforslag, der blev fremsat af Venstre i februar sidste år, og som senere blev behandlet i Folketingets Kulturudvalg. Intentionen med beslutningsforslaget var bl.a. at gøre det mindre bureaukratisk at være forening i Danmark.

Konferencen bliver indledt af en tale af kulturministeren, hvorefter konferencens første tema vil fokusere på, hvilke muligheder der er for at begrænse databeskyttelsesforordningens administrative konsekvenser for frivillige foreninger.

Egnede lokaler

Under konferencens andet tema vil det blive debatteret, hvad der forstås ved et ’egnet’ kommunalt lokale. Debatten vil tage afsæt i konkrete cases, og der vil bl.a. være et indlæg fra DFS’ formand Per Paludan om de udfordringer, der er med henvisning af kommunale lokaler.

Endeligt vil konferencens tredje tema om corona-nedlukningen fokusere på tab af medlemmer, deltagere og frivillige, og hvordan foreningslivet kommer ovenpå igen efter corona.

Konferencen afsluttes med en plenumdebat med repræsentanter fra foreningerne, partiernes ordførere og formanden for KL’s Kulturudvalg, Leon Sebbelin.

Program og praktisk

Programmet

9.00: Indledning ved moderator Mette Walsted Vestergaard og kulturminister Joy Mogensen
9.15: Mindre administrativt bøvl (cases og debat)
10.00: Fysiske rammer (cases og debat)
10.30: Pause
10.45: Coronakrisens effekt på foreningslivet (cases og debat)
11.30: Hvordan kommer vi videre med de tre temaer? (plenumdebat med politikere og foreningsrepræsentanter)
12.00: Afslutning

Praktisk

Tilmelding til deltagelse via stream: Skriv til DFS v/ Natacha Holst Hansen på nah@dfs.dk senest den 31. maj. Herefter sender vi et link til streamingen.

Der er et begrænset antal pladser. DFS opfordrer alle medlemsorganisationer til at dele invitationen med jeres lokale foreninger og skoler.