Giv nøglerne til de demokratiske rum videre - Aarhus
Kursus

Giv nøglerne til de demokratiske rum videre - Aarhus

Arrangementsdato: 8. februar 2024

Nu har du mulighed for at deltage i en 2-dages Masterclass i demokratisk inddragelse, hvor du lærer at tage rollen som vært og understøtte nye demokratiske samtaler og samfundsengagement.

Masterclassen er åben for alle og henvender sig især til dem, der gennem deres arbejde understøtter engagement, deltagelse og samskabelse. Det kan være på et bibliotek, i en kommunal forvaltning, på et frivilligcenter, i en forening eller en civilsamfundsorganisation.

Der er altså rig mulighed for at lade sig inspirere på tværs af områder og få nye redskaber med hjem til, hvordan du skaber demokratiske rum,

Det er DFS’ medlemsorganisation, Sager der Samler, som inviterer til Masterclass i Aarhus og i Roskilde.

Dit udbytte

Ifølge Sager der Samler vil du lære at:

  • støtte fællesskaber og skabe kultur for gensidig opbakning
  • forstå mekanismerne, der skaber lokal forandring og skalerer initiativer: Hvornår du skal skubbe på – og hvornår du bare skal lade gro
  • understøtte socialt entreprenørskab
  • tilpasse metoderne til din lokale organisation og nabolag
  • møde folk i øjenhøjde på tværs af alder, social baggrund og livssituation og knytte stærke relationer
  • skabe fortællinger der hjælper folk med at gå fra tanke til handling
  • lede rum for møder, der giver mere energi, end de tager
  • åbne samtaler, der kan rumme uenighed og modsatrettede perspektiver med respekt
  • håndtere stærke følelser, interesser og misforståelser
  • skabe rammer for hverdagsaktivisme, hvor I ikke bare giver nøglerne, men hvor folk også føler sig trygge ved at tage imod dem.

Tankstationer for samhørighed

Sager der Samler fortæller, at demokratiet er under forandring og netop derfor er det demokratiske værtskab vigtigt.

Deres bud er, at vi imødegår denne udvikling ved at skabe tankstationer for samhørighed og handlekraft. Disse tankstationer, skal fungere som en ny infrastruktur i demokratiske samfund, hvor vi som borgere kan få positive oplevelser med demokratiet. De skal være steder, hvor vi lytter til og støtter hinanden, ikke på trods af vores forskellighed, men i kraft af.

Mere om kurset

Masterclassen varer 2 dage og koster 6.000 kr. plus moms.

Sted: Roskilde, Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

Tid: 8. - 9. februar 2024