Arrangementsdato: 5. oktober 2020
Folkeoplysning 3.0 - Hvad skal vi med dannelse?
Debatmøde

Folkeoplysning 3.0 - Hvad skal vi med dannelse?

Aflyst pga. corona-restriktioner


Vi har brug for både den gamle dannelse og en ny, hvis det demokratiske projekt skal fortsætte i vores egen tid. Lene Andersen, der er aktuel med bogen ”Dannelse – at blive et større menneske”, giver sit bud på, hvad Folkeoplysning 3.0 kan være. Andreas Harbsmeier udfordrer.

Foto: Jakob Boserup.

Foto: Jakob Boserup.

Verden er i opbrud, både kulturelt, økonomisk og hvad angår natur og klima. Det er vi nødt til at forholde os til, og den danske folkeoplysning ligger inde med en unik dannelsestradition, der kan gøre det muligt.

Da Europa gik fra landbrugssamfund til industrialisering, havde Grundtvig fingeren på pulsen og så fremad: Hvis almuen skulle kunne finde mening i forandringerne, måtte de på folkehøjskole! Senere var det ikke nok, og en ny bølge af tænkning ændrede ikke blot Danmark, men hele Norden.
Folkehøjskolerne og den øvrige folkeoplysning, som voksede frem fra 1870'erne til 1930'erne kan således beskrives som Folkeoplysning 1.0: Almuen og arbejderne skulle være danske borgere, der kunne selv-organisere sig og tage ansvar som myndige borgere.

Parallelt med denne udvikling gjorde Georg Brandes og Henrik Ibsen oprør mod den nationalisme og konservatisme, som herskede i samfundet, og som også Grundtvig, Kold og Højskolerne stod for. Brandes og Ibsen lagde fundamentet for Kulturradikalismen allerede i 1880'erne, og den samfundsrevselse, som de stod for, gjorde Poul Henningsen til Folkeoplysning 2.0 fra 1930'erne.
Nu står vi som sagt i gigantiske forandringer igen, og vi har brug for en Folkeoplysning 3.0. Vi har brug for både at bevare og styrke vores rødder og at tænke og handle større og længere ude i verden, end vi nogen sinde har gjort før. Vi er nødt til at trække både på Grundtvig, Kold, Brandes, Ibsen og Henningsen og mange andre, hvis vi skal sikre en meningsfuld udvikling i det 21. århundrede, og vi er nødt til selv at være lige så visionære som dem, hvis det skal lykkes.

Vi har brug for både den gamle dannelse og en ny, hvis det demokratiske projekt skal fortsætte i vores egen tid.

Lene Andersen lægger op til debat, hvad en Folkeoplysning 3.0 indeholder. Hun har netop udgivet bogen ”Dannelse – at blive et større menneske”, give sit bud på,

Andreas Harbsmeier, tidligere redaktør af Højskolebladet, nu udviklingschef i Folkehøjskolernes Forening, udfordrer Lenes Andersens perspektiver.

Efter oplæg og debat byder DFS på et glas vin og lidt snacks.

Tid og sted

Tid: Mandag d. 5. oktober kl. 16-17.30

Sted: DFS’ lokaler på Gl. Kongevej 39E, 2. tv.

På grund af Covid-19 er det nødvendigt med tilmelding.

Tilmelding