Vi står med ryggen mod muren
Morgener med Mening

Vi står med ryggen mod muren

Arrangementsdato: 6. april 2021

Webinar dagen efter påske

Tirsdag d. 6. april kl. 09.00-09.45

Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene.

”Vi står med ryggen mod muren” - om nødvendigheden af at gøre tingene anderledes

I følge forsker Katherine Richardson så er vi, fordi vi lever i et globaliseret samfund, på mange måder fjernet fra konsekvenserne af vores forbrug af jordens ressourcer. Og set i lyset af, at naturens ressourcer er begrænsede, og vi derfor ikke bare kan fortsætte vores levevis som hidtil, ja så er vi ganske enkelt nødt til at gøre tingene anderledes – og hellere i går end i dag, for som hun siger ”Vi står med ryggen mod muren”.

Richardson mener, der er behov for en systemisk transformation mod en mere bæredygtig global udvikling. Men hvad består denne transformation mere præcist af? Hvilke parametre skal vi ændre på globalt, nationalt og lokalt for at skabe en bedre balance i vores forbrug af naturens ressourcer? Og hvordan kan civilsamfundet bidrage til den bæredygtige udvikling?

Katherine Richardson er pionerforsker i udviklingen af Earth System Science (ESS) – en ung disciplin, der fokuserer på interaktioner mellem fysik, kemi, biologi og mennesker i etablering af de miljømæssige forhold på jorden. ESS betragter jorden ud fra en holistisk synsvinkel som ét stort økosystem og tilstræber en bedre forståelse af, hvordan dette økosystem fungerer.