Temamøde om verdensmålspartnerskaber i UGE 17

Temamøde om verdensmålspartnerskaber i UGE 17

Arrangementsdato: 27. januar 2023

DFS’ bæredygtighedsnetværk inviterer til åbent temamøde den 27. januar om verdensmålspartnerskaber i uge 17, som er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål.

Kom flyvende fra start i 2023 med netværksmøde om lokale bæredygtighedsindsatser i hele Danmark, nemlig bibliotekernes verdensmålsuge. På temamødet kan du blive klogere på hvad UGE17 er og hvordan din organisation kan deltage.

UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Alle er velkomne. På temamødet kan du høre mere om hvilke aktiviteter der allerede er sat i gang, og du kan få ideer til egne eller dine lokale afdelinger/skolers initiativer i UGE17.

Program

  1. Velkommen v/Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza, konsulent i DFS
  2. Om UGE17 - Hvordan kan man deltage og bidrage? v/Pia Damsgaard, projektleder på UGE17 og Thomas Sture Rasmussen/Verdensmålskoordinator i Danmarks Biblioteksforening
  3. Ungdomsskolernes CRAFTIVISM projekt og UGE17 v/Jimmi Mørup Nielsen, Programleder i Ungdomsskoleforeningen
  4. AOF og UGE17 v/Anna Raundahl, Forbundskonsulent i AOF
  5. Grønne Nabofælleskaber og UGE17 v/Bent Mariager, Stifter af Grønne Nabofællesskaber
  6. Dialog om mulige indsatser og muligheder for samarbejde
  7. Fælles frokost

Praktisk info

Tid: Fredag d. 27. januar 2023 kl. 10:00 til 12:30

Sted: Dansk Folkeoplysnings Samråd. Nytorv 7, 1. sal i Diamanten, 1450 København K

Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 16:00

Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd