Den gode genåbning for unge

Den gode genåbning for unge

Arrangementsdato: 20. maj 2021

For mange unge har coronatiden været en kilde til afsavn, frustration og nedtrykthed. CeFU inviterer til konference om senfølgerne af nedlukningen for de unge. Hvordan skaber vi en genåbning, som retter op på det?

Illustration fra CeFU's konferenceinvitation.

Illustration fra CeFU's konferenceinvitation.

”Pandemien har i mere end et år vendt op og ned på næsten alt det, som definerer et ungdomsliv. Nok har visse unge oplevet samfundets nedlukning som et pusterum i et ungdomsliv, som ofte kan være hektisk og stressende. Men for mange har coronatiden været en kilde til afsavn, frustration og nedtrykthed. Så hvad er senfølgerne af pandemien egentlig, når det gælder de unge?”

Sådan skriver Center for Ungdomsforskning i invitationen til deres digitale en-dags-konference.

Programmet

Hovedpunkterne i programmet er:

  • Ungdomsliv og corona hos naboerne. Oplæg ved Lektor Ingrid Henning Loeb, Göteborg Universitet, og Seniorforsker Anders Bakken, OsloMet
  • Ungdommen i coronaens tid: Tendenser og dilemmaer. Oplæg ved Professor Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning
  • Selvregulering og samfundssind i unges sociale liv. Oplæg og Interview ved antropolog Malthe Rye Thomsen
  • Den gode genåbning fra et ungeperspektiv. Ungepanel
  • Hvad skal skolerne være opmærksomme på, når eleverne vender tilbage? Oplæg ved Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  • Civilsamfundets og foreningslivets rolle og muligheder under nedlukningen og genåbningen. Oplæg og diskussion ved Professor Lars Skov Henriksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • 147 essays om ungdomsliv i en coronatid - og hvem skal vi være særligt opmærksomme på under genåbningen? Oplæg ved Gro Emmertsen Lund, ph.d., Taos Associate ogog en del af NOISE; Network of Independent Scholars in Education

Praktisk om konferencen

Tid: 20. maj 2021 kl. 10.00 – 15.15

Sted: Online

Pris: 625 kr.

Tilmeldingsfrist: 17. maj 2021.

Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.