Kursus: Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktivitet

Kursus: Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktivitet

Arrangementsdato: 22. januar 2025

Det er kun få aftenskoler, som benytter sig af de kommunale tilskudsmuligheder til aktiviteter, som ligger under begrebet ”undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer” i folkeoplysningsloven.

På dette kursus kan du høre om:

  • Hvad kan godkendes ifølge folkeoplysningsloven, og hvad kan ikke?
  • Hvilke krav kan en kommune med god ret stille til aftenskoler, der søger tilskud til undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer?
  • Hvor ligger gråzonerne på området?

Kurset adresserer den usikkerhed der er, både i kommunerne og i voksenundervisningen. Gennem en række konkrete eksempler får du inspiration til, hvordan aftenskoler kan begynde at bruge de muligheder, som er i lovningen. Du får også ny viden om, hvad rammerne for fleksible tilrettelæggelsesformer er, og hvad der har vist sig at fungere godt, for de aftenskoler, som allerede benytter sig af muligheder.

På kurset kan du også kort høre om, puljen for debatskabende aktivitet, som er en anden udviklingsmulighed for aftenskolerne.

Kurset undervises af Søren Gøtzsche, der er fritidskonsulent i Furesø Kommune og formand for Fritid og Samfund, og Anne Refsgaard, der er foreningskonsulent i DOF (Dansk Oplysnings Forbund).

Praktiske informationer

Dato: 22. januar 2025

Tid: 10.00-15.00

Sted: Randers

Tilmeldingsfrist: 19. januar 2024