Webinar: Voksenlæring kan bidrage til et bæredygtigt samfund

Webinar: Voksenlæring kan bidrage til et bæredygtigt samfund

Arrangementsdato: 10. juni 2021

Findes en bæredygtig pædagogik eller pædagogik, der fremmer bæredygtighed? Kan voksenundervisningen understøtte et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden? Det er temaet for et nordisk webinar.

Voksenpædagogisk Forum sætter i webinaret fokus på, hvordan voksenundervisningen kan spille ind i og understøtte de tre strategiske prioriteringer i Nordisk Ministerråds Vision 2030:

  • Et grønt Norden
  • Et konkurrencedygtigt Norden
  • Et socialt bæredygtigt Norden

Hvilke muligheder og udfordringer stiller den overordnede politiske dagsorden til voksenlæring?

Hvordan integrerer vi visionen i selve undervisningen, fx i hvad der skal undervises i og hvordan undervisningen skal tilrettelægges?

Findes en bæredygtig pædagogik eller pædagogik der fremmer bæredygtighed?

Praktisk

Tid: 10-06-2021, kl. 9-11.