Webinar: Bæredygtig voksenvejledning

Webinar: Bæredygtig voksenvejledning

Hvordan indarbejder vejledere green guidance og bæredygtighed i vejledningen? På et webinar præsenterer et nordisk netværk for voksevejledning forskellige bud.

NVL’s netværk for voksenvejledning ønsker at introducere og inspirere til at tænke vejledning ind i en bæredygtig sammenhæng. Vejledningsnetværket ønsker på denne måde at bidrage til den nordiske vision, som har bæredygtig udvikling som et af sine tre centrale mål.

Oplægsholder er Miriam Dimsits, konsulent i karrierevejledning, indehaver af Alt om karriere og ekstern lektor v. Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet.

Tidspunkt og tilmedling

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 14 – 15 (CET)

Tilmeldingsfrist er den 9. marts. 

Karrierevejledning er en pædagogisk indsats, der er med til at geare mennesker til fremtiden, og hvis fremtiden skal være bæredygtig og grøn, må vejledningen betjene sig af tilgange og metoder, der understøtter denne forandring.

Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition.

NVL vil præsentere forskellige bud på, hvordan man kan arbejde med vejledningens indhold og vejledningens organisering med FNs 17 verdensmål som sigtelinje.

Hvad er NVL?

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) fremmer livslang læring på tværs af sektorer og på tværs af de nordiske grænser.