Tempo, trivsel og præstation

Tempo, trivsel og præstation

Arrangementsdato: 25. november 2021

Hvordan kan vi forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed? Hvor meget skal vi bekymre os, og hvordan kan vi handle? Det er temaet for CeFU’s store årlige konference.

Hartmut Rosa - en af de helt store internationale stjerner på den sociologiske himmel  - taler på CeFU's konference.

Hartmut Rosa - en af de helt store internationale stjerner på den sociologiske himmel - taler på CeFU's konference.

Meget peger i retning af, at unges trivsel er under pres. Men hvad er egentlig på færde? Og hvordan kan vi med afsæt i sociologien og socialpsykologien forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag? Hvilke ungdomsliv, fortællinger og sammenhænge gemmer sig bag tallene? Og hvor er der grund til bekymring og handling – og hvor er der grund til at mane til besindelse og ro?

Konferencen tager afsæt i et tre-årigt forskningsprojekt, som CeFU har gennemført i samarbejdet med Det Obelske Familiefond. Derudover præsenterer den tyske professor Hartmut Rosa sin analyse af det senmoderne højhastighedssamfund.

Ud over oplæg og debat med deltagelse af forskerne bag forskningsprojektet, vil du på konferencen møde unge, som selv har kæmpet med udsathed og mistrivsel og høre deres perspektiver, erfaringer og synspunkter.

Info og praktisk

Tid: 25. november 2021 kl. 9.30-16.00

Sted: Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn, København.

Pris: 2.595 kr. inkl. moms (Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.)

Medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning har 10 pladser til konferencen, hvor I kun skal betale for forplejning med en pris på 400 kr. inkl. moms per person. 

Tilmeldingsfrist: 19. november