Grøn omstilling og civilsamfundets rolle
Morgener med Mening

Grøn omstilling og civilsamfundets rolle

Arrangementsdato: 4. marts 2021

Webinar 

Torsdag d. 4. marts kl. 09.00-09.45
Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank Concito, tidligere EU-kommissær for klima, tidligere miljøminister og klima- og energiminister.

Grøn omstilling og civilsamfundets rolle

Med afsæt i klimaloven giver Connie Hedegaard, den tidligere EU-kommissær og miljøminister, sit bud på, hvad en grøn omstilling kræver af nye tiltag, forandrede rutiner og hvordan civilsamfundet, herunder folkeoplysningen, kan spille med og bidrage til omstillingen. 

Med den bindende klimalov, har vi forpligtet os til en ambitiøs 70% CO2-reduktion i 2030, og spørgsmålet, der trænger sig på, er hvordan når vi den målsætning? Og endnu vigtigere – hvordan kan vi som civilsamfund positionere os som den medspiller, der får det til at lykkes?