Kan dannelse ændre verden?

Kan dannelse ændre verden?

Hvordan kan dannelse og folkeoplysning være med til at ændre verden? Europæisk netværk inviterer til digital konference, der skal styrke arbejdet med at vække den særlige gejst eller ånd, der skal til for at gøre en forskel.

Årets European Bildung Day vil  ”låse op for” den særlige ånd, der skal til for at gøre en forskel.

Årets European Bildung Day vil ”låse op for” den særlige ånd, der skal til for at gøre en forskel.

European Bildung Network inviterer for 3. gang til European Bildung Day d. 8. og 9. maj 2021.

Netværket skriver i invitationen:
”Verden er i forandring. Det kræver, at vi skaber nye versioner af meningsfulde samfund, stabile demokratier og bæredygtig velstand. Det er nødvendigt både i vores lokalsamfund, vores nationer, i Europa og på verdensplan.”

Hovedkonferencen foregår virtuelt d. 8. maj kl. 13-15 og har fokus på Bildung op gennem historien. Kl. 15-20 vil der foregå lokale live-events, hvorefter der er virtuel bar for alle deltagere fra kl. 20-22.

D. 9. maj kl. 10-16 fortsættes den virtuelle konference. Der samles op og deles erfaringer fra gårsdagens lokale events, hvorefter der arbejdes i plenum og mindre grupper med et fælles europæisk Bildungs-manifest under sloganet ”Better Bildung, Better Europe”.

Mere om arrangementet

Pris: 49 € (studerende: 19 €)
Early bird-billetter frem til 15. april: 29 €

Om European Bildung Network

European Bildung Network er et paneuropæisk fællesskab, der arbejder ud fra tesen om, at en mere demokratisk og bæredygtig fremtid kan nås gennem Bildung og ved at lære af historien.

Det tyske begreb Bildung kan måske bedst oversættes til dannelse eller folkeoplysning. Netværket definerer begrebet som kombinationen af den uddannelse og viden, der er nødvendig for at trives i samfundet, den moralske og emotionelle modenhed til at være både holdspiller og bevare en personlig autonomi, samt kendskabet til sine rødder og troen på fremtiden.