Voksenpædagogikken i Uddannelser for Bæredygtig Udvikling

Voksenpædagogikken i Uddannelser for Bæredygtig Udvikling

Hvordan undersøger, udvikler og afprøver man voksenpædagogiske arbejdsformer, der fremmer bæredygtig udvikling. Det er emnet for Voksenpædagogisk Forums tværsektorielle netværksdag.

Jeppe Læssøe

Jeppe Læssøe taler pædagogiske idealer, transformation og integration i voksenuddannelsernes didaktiske praksis.

Mange aktører inden for voksenlæring undersøger, udvikler og afprøver pt. voksenpædagogiske arbejdsformer, der fremmer bæredygtig udvikling, som en indlejret del i eksisterende praksis og ikke et ”ad on”. På netværksdagen deles og diskuteres gode og dårlige erfaringer med voksenpædagogiske og – didaktiske arbejdsformer for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Hovedoplæg

  • Voksnes livslange læring i arbejdslivet – viden og erfaringer fra et nordisk udviklingsprojekt v. Ulrik Brandi, lektor i Organisatorisk Læring ved Aarhus Universitets Institut for Uddannelse
  • ”Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) – fra pædagogiske idealer til transformation og integration i voksenuddannelsernes didaktiske praksis /v. Jeppe Læssøe, professor emeritus i pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling ved DPU, AU.

Praktisk info

Dato: Den 6. september

Tid: 10.00–15.00

Registrering og kaffe 9.30–10.00

Sted: IBA Kolding, Havneparken 1, 6000 Kolding