Søg tilskud til oplysning om EU

Søg tilskud til oplysning om EU

Redaktionel dato: 9. februar 2023

Hvis du overvejer et arrangement om EU, kan du nu søge tilskud hos Europanævnet. Ansøgningsfrist 7. marts.

Fra et EU-arrangement i Folkeoplysningens Telt på Folkemødet.

Fra et EU-arrangement i Folkeoplysningens Telt på Folkemødet.

Alle kan få projekttilskud – private personer, organisationer, institutioner og virksomheder. Både små enkeltmandsaktiviteter og store professionelle projekter kan få tilskud.

Betingelsen for at få tilskud er, at aktiviteterne skal oplyse eller skabe debat om det politiske samarbejde i EU og Europarådet.

Tilskuddet kan f.eks. bruges til at holde møder og konferencer, udarbejde oplysnings- og undervisningsmateriale, producere tv- og radioprogrammer eller indslag på internettet. Annoncering i forbindelse med projektaktiviteterne støttes også, da aktiviteterne skal være offentlige og gratis.

Europa-Nævnet støtter gerne projekter og aktiviteter, som kan forklare og synliggøre, hvad EU betyder for den enkelte borger og for indretningen af vores samfund. Projekter, der kan skabe engagement og bidrage til den enkeltes stillingtagen til det europæiske politiske fællesskab, er efterspurgt.

Ansøgningsfristen er 7. marts 2023 kl. 14.00.

Ansøgning til Europanævnet

Man søger i Tilskudsportalen, som der findes link til på nævnets hjemmeside: 

Læs mere om hvordan du søger tilskud på hjemmesiden og følg med i støttede aktiviteter på Facebook: 

Hvis I har spørgsmål, kan Europa-Nævnet kontaktes på europanaevnet@slks.dk eller på tel.: 33 73 33 93.