Fælleseuropæisk forståelse af livskompetencer
Projektet Life Skills for Europe

Fælleseuropæisk forståelse af livskompetencer

Redaktionel dato: 31. marts 2020

Life Skills var et europæisk samarbejdsprojekt, som DFS deltog i fra 2017 til 2019.

Projektet undersøgte og definerede begrebet ”life skills”, som vi i Danmark oversætter til livskompetencer.

Projektet Life Skills for Europe udviklede en fælles forståelse for livskompetencer og en ramme for, hvordan man kan arbejde med livskompetencer i undervisning.

Livskompetencer anskues i projektet som byggesten til bl.a. empowerment, livsmestring og aktivt medborgerskab og bidrager til at mennesker kan leve et værdigt og uafhængigt liv.

Projektet blev støttet af EU-programmet Erasmus+

Livskompetencer består af forskellige typer af kompetencer, der er brugbare i livet generelt og på et arbejdsmarked. De er knyttet til en specifik social, kulturel og miljømæssig sammenhæng. De forskellige typer af kompetencer fungerer som et beredskab for et individs håndtering af krav og udfordringer i forskellige livssituationer.

Projektets definition af livskompetencer

Otte kompetencetyper

Projektet udvalgte otte kompetencetyper, som udgør livskompetencer:

  • digitale kompetencer
  • demokratiske kompetencer
  • personlige og sociale kompetencer
  • økonomiske kompetencer
  • matematiske kompetencer
  • læse-og skrive-kompetencer
  • sundheds-kompetencer
  • bæredygtigheds-kompetencer

Perspektivet omkring livskompetencer rammer på mange måder ind i det arbejde, der allerede foregår rundt omkring i de folkeoplysende aktiviteter, og projektet har givet os inspiration til at arbejde videre med begrebet i en dansk kontekst.

Trine Bendix, daværende sekretariatsleder i DFS (2019)
Life Skills
Præsentationsfolder (dansk)

Folderen forklarer blandt andet de otte kompetencetyper og deres fordele.

Life Skills
Læringsramme (dansk)

Læringsrammen er værktøj og inspirationsmateriale til læring, hvor deltagernes forskellige behov og forudsætninger er afgørende for, hvordan arbejdet gribes an. anken er, at rammen tilpasses deltagerne og at de inddrages i arbejdet med fx både at udvikle, udføre og evaluere et forløb.

Life Skills
Resume af projektrapporten (dansk)

Resumeet gennemgår projektets definition af livskompetencer, de centrale begreber, fordele ved livskompetencer og eksempler på god praksis og innovative redskaber.

Life Skills
Projektets hjemmeside (engelsk)

Hjemmesiden indeholder blandt andet en database med gode eksempler og redskaber og den fulde projektrapport.

Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376