Lokale samråd
Kommuner

Lokale samråd

Redaktionel dato: 7. april 2021

Det er i kommunerne, at skoler og foreninger udfører folkeoplysning i praksis. Den kommunale støtte har stor betydning for de fleste aktører. Lokale folkeoplysende aktører står stærkere, hvis de samarbejder.

Det kan folkeoplysende aktører bruge lokale samråd til

Folkeoplysende aktører står stærkere, hvis de taler med samlet stemme over for kommunalbestyrelsen og arbejder sammen på tværs af skoler og foreninger i samarbejde med kommunen. Behovet er mere aktuelt end nogensinde før.

Hvordan kan vi vende udviklingen?

Tiden er løbet fra mantraet ”Den, der lever stille, lever godt”. Hvis folkeoplysningsområdet skal dæmme op for fortsatte nedskæringer, er der brug for en samlet lokal indsats. Den opgave ligger naturligt i lokale samråd.

Vi får større lydhørhed, hvis kommunalbestyrelsen oplever, at vi står sammen om de midler, der er til rådighed, frem for at slås internt. Kommunalpolitikerne vil bedre kunne se den lokale folkeoplysnings nytteværdi, hvis samrådet samtidig formår at overbevise om, at en kommunal investering i folkeoplysning både er en nyttig investering ud fra såvel en menneskelig som en økonomisk synsvinkel.

Sidegevinst: Bedre samarbejde i hverdagen

Når der er lokale samråd, styrkes samarbejdet mellem de forskellige folkeoplysende foreninger. Det viser tilbagemeldingerne fra de eksisterende lokale samråd.

Eksempelvis har samrådene givet grundlag for afholdelse af større fælles debat-arrangementer, hvor det ville være svært for en enkelt oplysningsforening at løfte opgaven.

Også på markedsføringsområdet har de lokale samråd ført til fælles initiativer.

Værktøjskasse

Herunder finder du inspirationsmateriale til opstart af et nyt lokalt samråd samt gode tips til arbejdet.