Frie Fagskoler
Videre i uddannelse, job og tilværelse

Frie Fagskoler

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Frie Fagskoler er frie kostskoler i familie med høj- og efterskoler. Der optages elever, der er fyldt 16 eller som har forladt grundskolen efter 9. klasse. Der er 14 Frie Fagskoler, og der samarbejdes på tværs af hele landet, fagligt og pædagogisk.

Frie Fagskoler har lovkrav om, at 1/3 af undervisningen skal være praktisk og erhvervsrettet. Det udmønter sig bl.a. i, at Frie Fagskoler har en særlig pædagogisk tilgang, kaldet ”gøremålsundervisning”, hvor koblingen mellem praksis og teori er tæt forbundet, og at der er meget værkstedsundervisning. Gør noget først, forstå og lær dernæst. 

Frie Fagskoler har linjer indenfor gastronomi, omsorgsfag, design, håndværksfag, programmering, cyber security og styling på flere ambitionstrin, og derudover har kostskoleopholdet også stor betydning for elevens sociale og personlige udvikling.

Frie Fagskoler tilbyder relativt små trygge miljøer og der undervises på mindre hold i værkstedet.

Læs mere om de frie fagskoler her