Frie Fagskoler
Videre i uddannelse, job og tilværelse

Frie Fagskoler

Redaktionel dato: 10. marts 2020

De frie fagskoler kombinerer undervisning i værkstedsbaserede og kreative fag (gøremålsundervisning) med livspraktiske fag, begge dele baseret på klare lovkrav og placeret i en kostskoleramme.

Dermed udvikler frie fagskoler personlige handlekompetencer til daglig livsførelse – samtidig med den faglige læring.

Kostskoleformen sikrer de unge et miljøskifte, som har stor betydning for den sociale, personlige og faglige udvikling, og eleverne lærer at komme op om morgenen og indgå i forpligtende fællesskaber og relationer med faste rutiner og pligter.

Kostskolen er også en løsning for de unge i udkantsområder, der har svært ved at håndtere en lang afstand mellem hjem og skole.

Frie fagskoler tilbyder relativt små trygge miljøer og der undervises på mindre hold i værkstedet.

Foreningen Frie Fagskolers hjemmeside