Realkompetencer

Realkompetencer

Realkompetence handler om alt det du kan, uanset hvordan og hvor du har lært det. De kompetencer, vi lærer i det formelle uddannelsessystem, i arbejdslivet eller ved at deltage i folkeoplysende aktiviteter, indgår i vores pulje af realkompetencer. Når vores realkompetencerne anerkendes, kan vi styrke vores muligheder i livet.

Anerkendelse af realkompetencer

Anerkendelse af realkompetencer handler om at gøre kompetencerne synlige og nyttige – både for den enkelte og for samfundet. Anerkendelsen sker i en proces med forskellige faser: afklaring, dokumentation og vurdering.

I denne proces spiller forskellige aktører forskellige roller. Et eksempel er daghøjskolerne. Her arbejdes der både med afklaring og dokumentation af realkompetencer. Det betyder, at man får sat ord og papirer på sine kompetencer. For nogen kan det handle om at få overblik over egne realkompetencer for at blive godt rustet til en jobsamtale, og for andre kan det handle om at blive klogere på ens muligheder i forhold til at starte på en uddannelse. Ofte vil et afklaringsforløb og det at få sat ord og dokumentation på sine kompetencer skabe motivation til at kaste sig ud i nye muligheder.

Den formelle vurdering af realkompetencer sker i uddannelsessystemet. Det sker ved at kompetencerne holdes op imod målene for en konkrete uddannelse. Når man deltager i en jobsamtale, sker der også en uformel vurdering af ens kompetencer i forhold til det job, man har søgt.

De fleste af os kan have stor gavn af at opdage vores egne realkompetencer og sætte ord på dem. Det kan give os større selvtillid, og åbne vores øjne for nye veje i livet.

Realkompetencer er på mange måder det samme som livskompetencer. Det særlige ved realkompetencer er, at der findes en lovgivning på området i forhold til at få kompetencerne anerkendt i det formelle uddannelsessystem.

Hvorfor beskæftiger folkeoplysningen sig med realkompetence?

Det gør vi, fordi deltagere i folkeoplysnings-aktiviteter kan få glæde af, at de kompetencer, de opnår undervejs, bliver synliggjort, dokumenteret og anerkendt.

Anerkendelse af realkompetencer kan:
• lette vejen ind på en formel uddannelse eller forkorte uddannelsen.
• gøre det nemmere at få et nyt job.
• hjælpe til et skridt frem i karrieren. Det kan bringe os borgeren videre i frivillige foreningsaktiviteter.
• give bidrage til den enkelte større selvtillid og bedre selvværdsfølelse - og dermed øge livskvaliteten.

At arbejde med anerkendelse af realkompetence er et supplement til folkeoplysningens kerneydelser: Læring af lyst i fællesskab med andre.

Kompetencespillet

Bring kompetencerne i spil!

Kompetencespillet er en sjov indgangsvinkel til at synliggøre realkompetencer. Med spillet får deltagerne en konkret snak om, hvordan kompetencer fra foreningsarbejde, frivilligt arbejde eller folkeoplysning, kan sættes i spil i forhold til specifikke jobfunktioner.

Spillet går ud på at matche kompetencer til et job. Spillerne skiftes til at agere chef og ansøgere – og det er ikke altid lige let. Hvilke kompetencer kræver et job som bestyrelsesformand i en bordtennisforening, og hvad skal der til for at blive bedemand eller redaktør på Se & Hør?

Kompetencespillet er et resultat af et udviklingsarbejde, som DFS var ansvarlig for i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR – program for realkompetence. Udviklingsarbejdet er sket med støtte fra Kulturministeriet og i samarbejde med MOCH A/S.

Bring kompetencerne i spil!
Materialer
Spilleregler

Print!

Materialer
Jobkort

Print på begge sider - og klip ud!

Materialer
Kompetencekort

Print på begge sider - og klip ud!

Artikel

Realkompetence-processen i et helhedsperspektiv

I denne artikel præsenteres arbejdet med realkompetence som en proces, der består af forskellige faser. Alle faserne har betydning for kvaliteten af det der kommer ud af processen. Modellen tilbyder en mulighed for at analysere, hvad der bør ske, når en person går ind i en realkompetenceproces. Artiklen er skrevet af Rie Thomsen, der i dag er professor i karrierevejledning.

Artikel

Folkbildning, key competences and validation

Denne publikation er blevet til i et nordisk samarbejde. Den beskriver, hvordan folkeoplysningen kan spille en særlig rolle i forhold til udvikling af deltagernes nøglekompetencer - og hvordan disse kan anerkendes.

Artikel

Forstå realkompetence – viden og inspiration til praksis

Denne oversigt vil skabe fælles sprog og forståelse omkring begrebet realkompetence og anerkendelse af realkompetence – på tværs af professionelle, der arbejder med voksnes kompetencer. Oversigten indeholder også case-eksempler og links til værktøjer og viden.
Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen, er en af de 3 personer bag oversigten.

Loven om realkompetence

Loven om realkompetence

Loven om udbygning af anerkendelse af real-kompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv.

Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376