Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Her findes link til Folkeoplysningsloven og længere nede en oversigt over andre relevante love. For hver lov er angivet den seneste officielt sammenskrevne tekst samt eventuelle ændringer og tilføjelser, der er vedtaget senere.

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven sætter rammerne for en stor del af det arbejde, der foregår i oplysningsforbund, på folkeuniversiteter og på daghøjskoler. Derudover regulerer den også støtten til idrætsorganisationer og ungdomsforeninger. Folkeoplysningsloven fastlægger bl.a.:

  • Formål og rammer
  • Kravene til foreninger, som kan få tilskud
  • Regler for fordelingen af kommunale tilskud
  • Regler for kommunernes anvisning af lokaler og udendørsanlæg
  • Regler for brugerindflydelse på kommunernes administration af folkeoplysningsloven mm.

Du kan læse mere i Folkeoplysningsloven

Senest sammenskrevne version
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).