Ungdomsskoleloven
Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Ungdomsskoleloven

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Senest sammenskrevne version

28. maj 2019.
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler.

Der er endnu ikke foretaget nogen ændringer til denne sammenskrivning.