Realkompetenceloven
Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Realkompetenceloven

Redaktionel dato: 19. marts 2020

Senest sammenskrevne version

23. maj 2019.
Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven).

Der er endnu ikke foretaget nogen ændringer til denne sammenskrivning.