FVU og OBU i folkeoplysningen
Voksen- og efteruddannelse

FVU og OBU i folkeoplysningen

Folkeoplysende skoler leverer en stor del af FVU og OBU

Mere end en tredjedel af den forberedende voksenundervisning, FVU, og ordblindeundervisning, OBU, leveres af folkeoplysende skoler. Det viser tal fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, VEU-rådet (se graf).

Stigende FVU-aktivitet i oplysningsforbund, daghøjskoler og sprogcentre

Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut. 

FVU-læsning

 • VUC’erne i 2008/09 stod for 58 % af aktiviteten, men i 2017/18 kun for 36 % af aktiviteten.
 • Sprogcentrene øgede deres andel af aktiviteten fra 8 % til 27 %. (inkludere sprogcentre under oplysningsforbund)
 • Oplysningsforbundene øgede deres andel af aktiviteten fra 16 % til 25 % i samme periode. (inkluderer også daghøjskoler).

FVU-matematik

 • VUC’erne stod i 2008/09 for 64 % af aktiviteten, men i 2017/18 for 50 %.
 • Sprogcentrene har øget deres andel af aktiviteten fra 1 % til 13 %.
 • Oplysningsforbundene har i samme periode øget deres aktivitet fra 12 % til 20 %.

Hvad er FVU og OBU?

FVU er forberedende voksenuddannelse til voksne over 25 år, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Undervisningens enkelte trin kan afsluttes med prøve. Det øverste trin svarer færdighedsmæssigt til folkeskolens 9. klasse.

Der tilbydes FVU indenfor 5 områder:

 • FVU-læsning
 • FVU-matematik
 • FVU-start
 • FVU-digital
 • FVU-engelsk

OBU er ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder.

Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagerens muligheder for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Kilde: Undervisningsministeriet 

Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og Udvikling, samt puljeansvarlig

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376