Partnerskaber om samfundsopgaver
Kommuner

Partnerskaber om samfundsopgaver

Folkeoplysningen løser samfundsudfordringer, som ofte er kommunernes ansvar.

Det tager ofte form af partnerskaber mellem kommune og folkeoplysning. Folkeoplysningsloven slår fast, at kommunerne skal have en politik for, hvor samspillet mellem den folkeoplysende virksomhed og de øvrige politikområder skal fungere - herunder partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. (§34 stk. 4).

Eksempler på samfundsudfordringer, der løftes af folkeoplysende aktører, er:

  • mental og fysisk sundhed
  • integration og inklusion
  • bæredygtighed
  • digital dannelse
  • dansk for udlændinge
  • basal læsning og skrivning mm.

DFS mener, at der er et stort uudnyttet potentiale, og at der kunne etableres mange flere partnerskaber. En af forudsætningerne er, at disse aktiviteter ikke finansieres af de i forvejen skrabede folkeoplysningsmidler.

DFS mener, at der er behov for nye og skarpere incitamenter til kommunerne for at indgå partnerskaber med folkeoplysende skoler og foreninger

DFS mener, at det er alt for nemt for kommunerne at lade folkeoplysningsmidlerne betale for partnerskaber i kommunerne. Det mindsker budgettet til de rent folkeoplysende tiltag, samtidig med at det potentielt sparer kommunen for udgifter til integrationsfremme, sundhedsfremme osv.

DFS mener, at kommunerne skal hente midlerne til integrationsfremmende partnerskaber skal hentes fra kontoen for integration, pengene til sundhedsfremmende initiativer fra sundhedskontoen, osv.

Læs DFS' notat til Folketinget og regeringen om reform af folkeoplysningsloven

Mange partnerskaber om sundhed - og endnu flere muligheder

Mange partnerskaber om sundhed - og endnu flere muligheder

Der er 400.000 deltagere i sundheds-aktiviteter i folkeoplysende skoler og foreninger årligt. Det er af de områder, hvor der grundlag for mange flere partnerskaber mellem folkeoplysning og kommuner

Eksempler på sundhedspartnerskaber

DFS har samlet 10 gode eksempler på folkeoplysende sundhedsarbejde - mange af dem i partnerskab med kommuner

Sådan får vi flere sundhedspartnerskaber

DFS præsenterede før valget disse forslag for politikerne.

Kommunalt partnerskab: Bevægelse for livet
eksempel

Kommunalt partnerskab: Bevægelse for livet

Aftenskolerne i Aalborg har indgået en aftale med kommunen, der skal få 1.500 flere borgere til at være fysisk aktive. Lavere deltagerbetaling for unge og for udsatte grupper er et af redskaberne i aftalen.