Kommuner
Viden

Kommuner

Kommunerne spiller en stor rolle i det folkeoplysende arbejde: økonomi, lokaler og partnerskaber

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Kommunerne og folkeoplysningsområdet spiller sammen på en masse forskellige måder. DFS har særlig opmærksomhed på blandt andet:

  • Den folkeoplysende voksenundervisning, som vi især kender den fra aftenskoler, får økonomisk støtte af kommunerne.
  • Andre folkeoplysende foreninger kan få adgang til kommunale lokaler.
  • Kommunerne har folkeoplysningsudvalg eller det, der ligner.
  • Kommunerne driver eller støtter kulturhuse.
  • Mange folkeoplysende skoler og foreninger indgår partnerskaber med kommunerne om at løse forskellige opgaver i lokalsamfundet.
Kommunalvalget 2021

Sæt folkeoplysning på dagsordenen!

Folkeoplysning er vigtig for kommunerne. Kommunerne er vigtige for folkeoplysningen. Derfor har kommunevalgets udfald stor betydning for det folkeoplysende arbejde.

Læs, hvordan man får sat vigtige problemstillinger på dagsordenen, og DFS' politiske indspark i valgkampe

Sæt folkeoplysning på dagsordenen!
Kommunerne sparer på folkeoplysningen

Kommunerne sparer på folkeoplysningen

Kommunerne har halveret støtten til aftenskoler fra 2002 til i dag.

Vi løser opgaverne sammen

Vi løser opgaverne sammen

Folkeoplysningen løser samfundsudfordringer – ofte opgaver, som kommunerne er ansvarlige for. Skolerne og foreningerne indgår gerne partnerskaber. Men betingelserne for samarbejdet kan blive bedre.

Lokale Samråd

DFS arbejder for, at de folkeoplysende aktører styrker samarbejdet i lokale samråd.

Konkurrenceregler

Kommunerne skal ikke tage hensyn til private aktører, når de bevilliger støtte til folkeoplysende organisationer.

Partnerskab mellem aftenskoler og Aalborg kommune
Eksempel

Partnerskab mellem aftenskoler og Aalborg kommune

I 2019 indgik aftenskolerne i Aalborg en aftale med kommunen, der skal få 1.500 flere borgere til at være fysisk aktive. Lavere deltagerbetaling for unge og for udsatte grupper er et af redskaberne i aftalen.

Artikler og sider om kommunale forhold