Et springbræt til en lysere fremtid

Et springbræt til en lysere fremtid

Redaktionel dato: 30. januar 2024

I en ny serie kan I møde en række unge mennesker, der har kæmpet for at finde den rette vej videre i tilværelsen. Et forløb på en folkeoplysende skole var den trædesten, de havde brug for.

Ny publikation: Folkeoplysende skoler hjælper unge videre

Over 40.000 unge under 25 år har hverken en ungdomsuddannelse eller er i job. En del af dem kæmper med andre ting end job og uddannelse – blandt andet psykisk sygdom og misbrug. Det er en stor udfordring for samfundet, men også for den enkelte unge.

Det store spørgsmål er, hvordan de unge bedst hjælpes videre. Det har politikere forsøgt at give et svar på i årevis, og den nuværende regering er ingen undtagelse.

En del af svaret findes i de folkeoplysende skoler, som har målrettede tilbud til netop denne gruppe unge. Det er tilbud, som har vist sig at være gode til at hjælpe unge videre. I DFS’ nye publikation kan du læse mere om skoletilbuddene og de unge, som tilbuddene har hjulpet. Pjecen viser, hvor forskellige skoleformerne er, hvilket er vigtigt, da der ikke findes en one-size-fits-all-løsning. Hver især skal de unge have det tilbud, der lige netop passer til dem.  

Når unge i denne gruppe bliver visiteret til job eller uddannelse i deres kommune, er det med henblik på at hjælpe den enkelte videre. Intentionen er god, men det er langt fra alle, der er parate til at springe direkte ud i uddannelse eller job. Mange har brug for først at opbygge livskompetencer eller skabe en ny, positiv fortælling om sig selv samtidig med at de får styrket deres faglige kompetencer.  Netop det er de folkeoplysende skoleformer specialiseret indenfor. De har bred erfaring med unge, der har ondt i livet, og skolerne har en struktur med fokus på stærke relationer og personlig udvikling, der kan være en hjælp til at de unge kan komme videre.

Alligevel bliver tilbuddene langt fra brugt nok.

DFS samler skoleformerne om ny publikation

Netop nu lander en ny publikation, der er udviklet af DFS i samarbejde med Daghøjskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Frie Fagskoler, Ungdomsskoleforeningen og oplysningsforbundene (AOF, DOF, FOF, Fora og LOF) hos den kommunale ungeindsats i alle landets kommuner.

”Hos DFS er det vigtigt for os, at unge i Danmark har de bedste forudsætninger for at få en uddannelse og komme i arbejde. Derfor er vi også glade for at have samlet de folkeoplysende skoleformer om den nye pjece”, siger Per Paludan Hansen, formand i DFS.

”Vi ved, at ungevejlederne i landets kommuner forsøger at finde de bedste løsninger for de unge, der har brug for ekstra støtte på vejen. Forhåbentligt kan pjecen vise, at de folkeoplysende skoler kan være netop den hjælp, der skal til og ikke mindst understrege den store opgave, som skolerne løfter,” fortsætter han.  

Mød de unge og den skole, der hjalp dem videre

Under arbejdet med folderen, har vi i DFS haft mulighed for at snakke med en række inspirerende mennesker. Derfor vil vi hen over de næste uger dele historier om de unge, der havde brug for hjælp og ikke mindst den skole, der hjalp dem.

Folkeoplysende skoleformer

I pjecen præsenteres daghøjskolerne, efterskolerne, frie fagskoler, højskolerne, ungdomsskolerne og oplysningsforbundene, der har målrettet tilbud til unge i udsatte positioner.

Fælles for skoleformerne er, at de tilbyder:

  • Fleksible forløb med afsæt i der, hvor den enkelte er og hvor den unge får lov til at udvikle sig og lære i sit eget tempo.
  • Stærke fællesskaber med andre unge og voksne. Gennem samtaler om det svære og det gode ved at være unge skabes en bevidsthed om egne styrker og svagheder og den nødvendige selvtillid skabes.

  • Sammenhæng mellem personlig udvikling og faglig opkvalificering, og en helhedsorienteret pædagogik, der er helt afgørende for unge med komplekse problemer og mange nederlag i bagagen.

  • Afklaring og vejledning som en integreret del af undervisningen.

  • Tryghed og stærke relationer, der skabes gennem mindre holdstørrelser og trygge læringsmiljøer, hvor den unge får et hjem og der er plads til at være den man er.  

Læs pjecen

Pjecen har DFS lavet i samarbejde med Daghøjskoleforeningen, Fri Fagskoler, Højskolerne, Ungdomsskoleforeningen og oplysningsforbundene (AOF, DOF, FOF, Fora og LOF) og den er sendt ud til medarbejdere i den kommunale ungeindsats i alle landets kommuner.