Aftenskolernes fremtid er usikker
Aftenskoleleder i København:

Aftenskolernes fremtid er usikker

Redaktionel dato: 3. oktober 2023

Aftenskolerne i København afholder 80 pct. af deres undervisning i private lokaler, fordi det er vanskeligt at få adgang til egnede kommunale. Det viser en ny undersøgelse fra Videnscenter for Folkeoplysning.

Billede af paneldebat til Vifo-konference 2023

Paneldebat til Vifo-konference 2023. På billedet ses (fra venstre): Kåre Emtoft, formand, Aftenskolernes Samråd København - Rikke Lauritzen, kontorchef for folkeoplysning, Københavns Kommune - Jon Gerner, direktør, Lokale og Anlægsfonden - Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder, Fora (Foto: Thomas Søndergaard/Videncenter for Folkeoplysning)

Af Eva Ferré Winkel

I sidste uge udkom Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) med en ny undersøgelse, der sætter fokus på lokalesituationen hos de københavnske aftenskoler.

Ifølge undersøgelsen er det kun 15 pct. af aftenskolernes undervisning, der foregår i kommunale lokaler.

Dette står i skarp kontrast til Københavns Kommunes ambition, da man fra politisk side i 2015 valgte at starte en udfasning af lokaletilskuddet. Her var ønsket, at aftenskolerne i højere grad end før skulle gøre brug af de kommunale lokaler. 

Utilstrækkelige lokaler

Undersøgelsen viser, at der overordnet set er to årsager til, at aftenskolerne som oftest ikke benytter de gratis, kommunale lokaler, men i stedet bruger private lokaler, som de enten ejer eller lejer.

Aftenskolerne oplever dels, at det er for svært at få tilstrækkelig råderet over lokalerne. Og samtidig lever lokalerne ofte ikke op til aftenskolernes behov – fx når skolerne bliver anvist til folkeskolelokaler.

Det er dog især det at få adgang til værksteder og andre fagspecifikke lokaler, der er en udfordring, hvor aftenskolerne har brug for særligt værktøj og mulighed for opbevaring.

Her bruger skolerne i stedet primært lejede lokaler, der kan imødekomme behovet – men det er ikke uden udfordringer. Det er nemlig en økonomisk tung løsning for skolerne, som kræver en god belægning på deres aktiviteter.

Til en debat om undersøgelsen på Vifos konference ’Folkeoplysningens rum og roller” i sidste uge understregede Kåre Emtoft, der er formand for Aftenskolernes Samråd København, situationens alvor: ”Det her skal løses nu. Ellers risikerer vi at stå uden aftenskoleaktivitet i København inden for en overkommelig fremtid”.

Samme billede i resten af landet

Undersøgelsen fra Vifo dækker ikke hele landet, men Vifo refererer til tidligere undersøgelser, som peger på, at lokalemanglen langt fra kun er et problem i Københavns Kommune. Faktisk tegner der sig et billede af, at aftenskoler i hele landet oplever udfordringer.

En forklaring kan være, at det netop er lokalefordelingen i Folkeoplysningsloven, som kommunerne har sværest ved at administrere. Hele 30 pct. af landets kommuner har problemer med lokalefordelingen både på aftenskoleområdet og for foreninger generelt.

Highlights fra undersøgelsen

  • Der er 71 aftenskoler i Københavns Kommune
  • Undervisningen afholdes i følgende lokaletyper: Kommunale lokaler (15 pct.), lejede lokaler (50 pct.), egne lokaler (30 pct.) og andre lokaler (6 pct.)
  • Det er især de store aftenskoler, der oplever lokalemangel