Aftenskoler skaber bevægelse for livet
Eksempel

Aftenskoler skaber bevægelse for livet

Redaktionel dato: 30. marts 2020

I 2019 indgik aftenskolerne i Aalborg en aftale med kommunen, der skal få 1.500 flere borgere til at være fysisk aktive. Lavere deltagerbetaling for unge og for udsatte grupper er et af redskaberne i aftalen.

Foto: Peter Grosen

Foto: Peter Grosen

”Både vores erfaringer og undersøgelser viser, at det styrker borgernes trivsel og sundhed at deltage i aftenskoleaktiviteter. Vi ved også, at det udvikler fællesskaber og relationer. Men prisen er et problem for mange. Når mennesker er økonomisk pressede, er det fritidsaktiviteterne, der ryger først. Derfor har vi aftalt to forsøgsordninger med kommunen,” fortæller Kirsten Mortensen, der er sekretariatsleder i Folkeoplysningssamvirket i Aalborg.

Forsøgsordningernes overordnede formål er at få borgerne til at bevæge sig mere, og succeskriteriet er at øge antallet af bevægelsesaktive borgere med 1.500. På den baggrund er der indgået en partnerskabsaftale mellem Aalborg Kommune og Folkeoplysningssamvirket i Aalborg.

Aftalen blev indgået tidligere på året, og den skal køre frem til begyndelsen af 2022.

Tilskud til deltagerbetaling

Den ene ordning henvender sig til kontanthjælpsmodtagere, ledige, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. De får et forhøjet tilskud på 20 kr. pr. lektion, når de deltager i sundhedsfremmende bevægelsestilbud i aftenskolerne.

Den anden ordning gælder unge mellem 18 og 25 år, som får et tilskud på 6,50 kr. pr lektion. Tilskuddet gælder både sundhedsfremmende bevægelsesaktiviteter og øvrige aftenskoletilbud. Kommunen og aftenskolerne vil bruge ordningen til introducere unge til det fællesskab, der eksisterer på et aftenskoletilbud og på den måde nå en målgruppe, der ikke er så stærkt repræsenteret i dag.

Samarbejde med sundhedspersonalet

Partnerskabsaftalen skal også skabe et tættere samarbejde mellem sundhedspersonalet og aftenskolerne.

”Det er vigtigt, at personalet på hospitaler og sundhedscentre informerer og opmuntrer patienterne til at bruge aftenskolernes bevægelsestilbud. Det er travle mennesker, som ikke kan have mange forskellige aftenskoler rendende og fortælle, hvad de hver især laver – eller opsøge informationerne på mange forskellige hjemmesider,” siger Kirsten Mortensen.
”Derfor har vi etableret særlig del af webportalen aftenskole.nu for ”Bevæg dig for livet”. I forlængelse af det gennemfører vi en informationskampagne, så læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer kan få et overblik over, hvad kommunens aftenskoler tilbyder på området.

Landdistrikterne

Aalborg kommune er andet og mere end den store provinsby ved Limfjorden. Det er også landdistrikter, hvorfra det kan være svært at komme ind til byen for at bruge aftenskolerne der.

Derfor har Folkeoplysningssamvirket sammen med kommunen etableret 25 ”startpakker” á 1.200 kr. Dem kan de enkelte aftenskoler bruge til at igangsætte tilbud ude i landdistrikterne. Herudover er der aftalt et forhøjet tilskud i forsøgsprojektet med en tilskudsbrøk på 5/7 samt en mulighed for start af hold med min. 5 deltagere.

Hvor kommer pengene fra?

Nogle af udgifterne til Folkeoplysningssamvirkets aktiviteter og til den nedsatte deltagerbetaling bliver i 2019 finansieret af en bevilling på 175.000 kr. fra Kulturministeriets Udviklingspulje til lokal folkeoplysning, som DFS administrerer. Herfra er der bevilliget 175.000 kr. i 2019.

I resten af perioden finder kommunen midler, blandt andet fra dens sundhedsfremmeteam og fra et mentalt sundhedsprojekt. Derudover støtter kommunen ved at formilde kontakten til sundhedspersonalet.

”Vi er meget glade for denne samarbejdsmodel, og jeg håber, at andre kommuner og aftenskoler kan blive inspireret af modellen her fra Aalborg Kommune til en styrkelse af den sundhedsfremmende indsats.” siger Kirsten Mortensen.

Vil du vide mere om samarbejdet?

Kontakt: Folkeoplysningssamvirket i Aalborg, v. sekretariatsleder Kirsten Mortensen, kirstenm@folkeoplysningen.dk.Mobil 40 83 59 27

 

(Dette eksempel er uddraget fra en artikel fra DFS' nyhedsbrev)