Højskoler
Videre i uddannelse, job og tilværelse

Højskoler

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Højskolerne kombinerer faglig og kreativ undervisning med stærke fællesskaber. Det styrker personlige, faglige og sociale kompetencer, hvilket for nogle unge er en forudsætning for at komme i gang med eller genoptage et ordinært uddannelsesforløb.

Med kostskolelivets samvær døgnet rundt har højskolerne særlige muligheder, og unge, der kommer på højskole i stedet for FGU, vil komme til at bo, spise, leve og blive undervist side om side med unge, hvor mange har afsluttet ungdomsuddannelsen.

Siden 2010 har højskolerne haft forløb med mentorordninger (mentortakst), der forbereder særligt prioriterede elevgrupper til ordinær uddannelse i overensstemmelse med den unges uddannelsesplan, som er udarbejdet af UU. Den unge får tillige uddannelses- og erhvervsvejledning på højskolen. I dag er der endvidere over 100 unge, der årligt deltager i et højskoleforløb som led i EGU.

Højskoleforeningens hjemmeside