Ungdomsskoler
Videre i uddannelse, job og tilværelse

Ungdomsskoler

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Ungdomsskolerne har en omfattende erfaring med at hjælpe de unge, der har det sværest, hvad enten de stadig går i folkeskolen eller netop har forladt den, evt. uden afgangsprøve. Dette sker ved forskellige skræddersyede forløb, ofte i små grupper.

En særlig kvalitet ved ungdomsskolerne er, at de har aktiviteter en stor del af døgnets timer og derfor kan styrke de unge både fagligt, personligt og socialt.

Med det udgangspunkt kan ungdomsskolerne både være en løsning for unge, der skal forberede sig til FGU, og til unge, som ad den vej kan få de nødvendige kvalifikationer til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Sammenhæng mellem fritidsundervisning, klub og heltidsundervisning giver unikke muligheder for at gøre en helhedsindsats for udsatte unge.

 

Læs mere om ungdomsskolerne her