Ungdomsskoler
Videre i uddannelse, job og tilværelse

Ungdomsskoler

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Ungdomsskolerne vil særligt være et relevant tilbud for de unge, der af personlige, sociale eller faglige grunde ikke er i stand til at påbegynde en FGU.

Ungdomsskolerne har en omfattende erfaring med at hjælpe de unge, der har det sværest, hvad enten de stadig går i folkeskolen, netop har forladt den, evt. uden afgangsprøve, eller har knækket nakken på andre tilbud efter folkeskolen. Dette sker ved forskellige skræddersyede forløb, ofte i små grupper.

En særlig kvalitet ved ungdomsskolerne er, at de har aktiviteter en stor del af døgnets timer og derfor kan styrke de unge både fagligt og personligt/socialt.

Med det udgangspunkt kan ungdomsskolerne både være en løsning for unge, der skal ”gøres klar ” til FGU, og til unge, som ad den vej kan få de nødvendige kvalifikationer til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Sammenhæng mellem fritidsundervisning, klub og heldags-undervisningstilbud giver unikke muligheder for at gøre en helhedsindsats for udsatte unge.

Ungdomsskoleforeningens hjemmeside