5 resultater fra samarbejdet mellem kommune og aftenskoler

5 resultater fra samarbejdet mellem kommune og aftenskoler

Redaktionel dato: 27. februar 2024

Ny undersøgelse: I Rødovre arbejder kommunen og aftenskolerne tæt sammen på blandt andet sundhedsområdet – til gavn for både borgere, kommune og aftenskolerne.

Arkivfoto

Arkivfoto

I Rødovre har kommunen og aftenskolerne indgået et tæt og succesfuldt samarbejde omkring sundhedsfremmende aktiviteter rettet mod personer med kroniske sygdomme, overvægt og ældre borgere.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), som har kortlagt Rødovre-aftenskolernes tilstand, vilkår og muligheder for udvikling.  

”Der er en tæt dialog mellem Kultur- og fritidsforvaltningen og aftenskolerne. Aftenskolerne oplever, at kommunen er tilgængelig for dem, samtidig med at der er en lydhørhed, interesse og nysgerrighed for, hvad aftenskoleområdet har at byde ind med,” siger Maria E. N. Jensen, som er analytiker ved Vifo og har været med til at udarbejde undersøgelsen.

I Rødovre er det især variationen i tilbuddene, som gør, at aftenskolerne står stærkt rent fagligt på sundhedsområdet: 

”Aftenskolerne er med til at løfte den sundhedsfremmende dagsorden, og deres aktiviteter er en gevinst for kommunen, uanset om det er zumba, pilates eller varmtvandstræning,” siger Morten Dam Vestergaard, der er kultur- og fritidskonsulent i Rødovre Kommune til Vifo. 

5 take-aways fra samarbejdet

  • Nogle af aftenskolerne samarbejder med kommunens sundhedscenter om at målrette tilbud til borgere med kroniske sygdomme, overvægt og ældre borgere. Når borgernes forløb på sundhedscenteret er ved at være slut, kan et prik på skulderen fra aftenskolerne betyde, at de fortsætter med at være fysisk aktive og holder deres helbred ved lige i aftenskolerne.
  • Aftenskolerne er med til at løfte den sundhedsfremmende dagsorden. Deres aktiviteter tæller blandt andet varmtvandstræning for personer med funktionsnedsættelse eller korsang for KOL-patienter.
  • På sundhedsområdet er kommunen og aftenskolerne i gang med at formalisere deres samarbejde omkring ældre og borgere med overvægt eller kroniske sygdomme.
  • Aftenskolerne og kommunen er også i gang med at formalisere deres samarbejde med kommunens Social- og Sundhedsforvaltningen. Et skærpet samarbejde vil åbne muligheder for, at aftenskolerne kan række ud til nye målgrupper, som unge, ensomme og personer udenfor arbejdsstyrken.

  • Kommunen har indført et tilskud, som gør det billigere for studerende at gå på aftenskolehold.

Vifos undersøgelse viser også, at en del af aftenskolerne i Rødovre ønsker at række ud til nye deltagergrupper som unge, mænd, personer med anden etnisk herkomst, eller personer der kæmper med ensomhed.

Det er målgrupper, som kan være svære for aftenskolerne at nå, og derfor ser de et stort potentiale i at samarbejde tættere med især kommunen, som allerede har fat i disse grupper.

I den kommende fase to af undersøgelsen i Rødovre skal Vifo indsamle viden via en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende deltagere, borgere, der ikke deltager i aftenskoleaktiviteter og underviserne. Det skal give svar på, hvad der gør det attraktivt at være eller arbejde i aftenskole, og hvilke udfordringer, man møder.

Hele undersøgelsen

Vifo har gennemført undersøgelsen på et opdrag fra Aftenskolesamrådet i Rødovre Kommune med støtte fra kommunen.