FVU- og ordblindeundervisningsloven
Relevant lovgivning for folkeoplysningen

FVU- og ordblindeundervisningsloven

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Senest sammenskrevne version

27. april 2022
Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Der er endnu ikke foretaget nogen ændringer til denne sammenskrivning.