Lov om folkehøjskoler
Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Lov om folkehøjskoler

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Senest sammenskrevne version

25. marts 2019.
Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler.

Der er endnu ikke foretaget nogen ændringer til denne sammenskrivning.