Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
Relevant lovgivning for folkeoplysningen

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Redaktionel dato: 19. marts 2020

Senest sammenskrevne version

19. december 2017.
Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Der er endnu ikke foretaget nogen ændringer til denne sammenskrivning.