Højskoleforstander bliver formand for Trivselskommissionen

Højskoleforstander bliver formand for Trivselskommissionen

Redaktionel dato: 16. august 2023

Rasmus Meyer fra Krogerup Højskole skal stå i spidsen for regeringens trivselskommission. Her flankeres han af Hanne Kirk fra Ungdomsskoleforeningen.

”Et samfund måles på, om mennesker lever muntre, virksomme og meningsfulde liv,” siger Rasmus Meyer. (Foto: Sophie West Grünewald)

”Et samfund måles på, om mennesker lever muntre, virksomme og meningsfulde liv,” siger Rasmus Meyer. (Foto: Sophie West Grünewald)

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

I de seneste år har flere undersøgelser peget på, at der er stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge.

Nye tal viser, at knap halvdelen af unge i alderen 16-25 år oplever en vis grad af mistrivsel, mens stadigt flere børn og unge føler sig ensomme. Samtidig er der sket en stor stigning i børn og unges forbrug af digitale medier.

I tråd med ambitionerne i regeringsgrundlaget handler regeringen nu på disse udfordringer ved at nedsætte en ’trivselskommission’, der skal fokusere på den brede, almene gruppe af børn og unge mellem 0-25 år.

Kommissionen får bl.a. til opgave at undersøge, hvordan man forebygger mistrivsel og sårbarhed blandt børn og unge, og hvordan man styrker børn og unges fællesskaber og relationer. Derudover vil kommissionen have fokus på, hvordan man styrker børn og unges livsmod og robusthed, og hvordan man skaber gode rammer for børn og unges digitale liv.

Højskoleforstander i spidsen

Det bliver Rasmus Meyer, som til daglig er forstander på Krogerup Højskole, der indtager rollen som formand for kommissionen.

I forbindelse med nedsættelsen af kommissionen den 11. august betonede han, at det først og fremmest handler om at blive klogere på de udfordringer, som børn og unge oplever:

”I sidste ende skal et samfund måles på, om mennesker lever muntre, virksomme og meningsfulde liv. Derfor glæder det mig, at regeringen har nedsat denne kommission, der skal kigge på, hvordan vi skal skabe gode liv for børn og unge – og det glæder mig, at så mange vidende mennesker har sagt ja til at deltage i arbejdet. Til en start skal vi sammen blive klogere på udfordringer, senere vil vi komme med en række anbefalinger”.

Han blev suppleret af kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, der fremhævede udfordringernes kompleksitet:

”Der er ikke én løsning på problemerne med den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Derfor nedsætter vi nu Trivselskommissionen, som både skal give bud på årsager til, hvorfor nogle børn og unge oplever mistrivsel, og komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber mere trivsel for danske børn og unge. Her kan kulturen i den grad bidrage. Kulturområdet er fyldt med gode oplevelser og ildsjæle i det danske foreningsliv, som skaber fællesskaber og glæde. Vi skal også have set nærmere på børn og unges brug af sociale medier og skærmbrug”

Kommissionens medlemmer

 • Rasmus Meyer (formand), forstander på Krogerup Højskole
 • Marie Holt Hermansen, forhenværende formand for Danske Skoleelever
 • Khalil Abdeddaim, playmaker (frivillig træner), GAME
 • Hanne Kirk, programleder, COOP Crew
 • Karin Ingemann, udviklingschef, Danmarks Idrætsforbund
 • Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Andreas Rasch Christensen, forskningschef, VIA University College
 • Simon Calmar Andersen, chef i TrygFondens Børneforskningscenter, professor i Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Lene Tangaard, rektor, Designskolen Kolding
 • Vibeke Jenny Koushede, professor og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Mie Oehlenschläger, uafhængig tech- og policyrådgiver

Folkeoplysningen er bredt repræsenteret

Udover Rasmus Meyer, består kommissionen også af praktikere, der til hverdag arbejder med børn og unge, repræsentanter fra foreningslivet, forskere med bred viden om børn og unges trivsel på tværs af arenaer og to børne- og ungerepræsentanter.

Blandt disse kommissionsmedlemmer finder man bl.a. programleder for COOP Crew, Hanne Kirk. Coop Crew er et samarbejde mellem to DFS-medlemmer, Ungdomsskoleforeningen og COOP.

Kommissionen vil løbende udgive sine anbefalinger, inden arbejdet afsluttes ved udgangen af 2024.

Læs kommissoriet for arbejdet