Alt for få ordblinde får hjælp
Kommentar

Alt for få ordblinde får hjælp

Redaktionel dato: 4. oktober 2022

År for år falder antallet af deltagere i ordblindeundervisning for voksne. Ny undersøgelse bekræfter DFS’ forslag til løsninger.

Af Sofie Nymand Ammundsen, analysekonsulent i DFS

250.000 voksne slås med ordblindhed, alt imens antallet af deltagere rasler ned på landets ordblindeundervisning (OBU). Fra 2013 til 2019 er der sket et fald på hele 36 %.

I forbindelse med den årlige ordblindeuge offentliggør Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i dag en ny undersøgelse, der peger på grunde til den dalende tilgang og forslag til, hvordan udviklingen kan ændres. EVA’s undersøgelse underbygger de anbefalinger, DFS præsenterede for nyligt i sit VEU-positionspapir.

Aftabuisering og opsøgende arbejde

Ordblindeugen er en kærkommen lejlighed til at skabe opmærksomhed omkring den cirka kvarte million voksne, som hver dag kæmper med at gennemføre basale hverdagsopgaver, f.eks at læse højt for deres børn eller skrive en mail. For ikke at tale om at tage en uddannelse.

Lad os starte med at slå én ting fast: En stor andel voksne, der i dag lever med ordblindhed, har negative erfaringer med at gå i skole og en oplevelse af at føle sig dum både i skolen og på arbejdspladsen.

Trods senere års forsøg på at aftabuisere ordblindhed, ligger der fortsat en massiv opgave i at få skabt en større accept og åbenhed på området. For rigtig mange er det nemlig forbundet med stor skam at erkende problemet, for ikke at tale om at gøre noget ved det. Hvis flere voksne for alvor skal motiveres til at deltage i undervisningen, kræver det derfor en bred og sammenhængende indsats på tværs af både virksomheder og udbydere.

Som EVA’s undersøgelse fremhæver, er udbydernes opsøgende arbejde i forhold til deltagere og virksomheder en væsentlig fremmende faktor for deltagelse i OBU. På samme måde kan virksomheder gøre en stor forskel ved at sætte fokus på aftabuisering af ordblindhed på arbejdspladsen, gennemføre fælles obligatoriske screeninger samt ved at sikre, at OBU tilbydes med løn i forbindelse med arbejdet.

For få penge til OBU

En grundlæggende forudsætning for at både udbydere og virksomheder kan medvirke i at øge deltagelsen i OBU er naturligvis, at de rette rammevilkår er til stede. Et forhold som bakkes op af, at der siden 2014 har været et åbenlyst sammenfald mellem et stærkt faldende taxameter til OBU og en tilsvarende stærkt faldende deltageraktivitet.

Ordblindeundervisning kan i sin nuværende form ikke løbe rundt. Det skyldes, at taxameteret ikke dækker de tre områder, som er fuldkommen afgørende for at have succes med både rekruttering til og gennemførsel af ordblindeundervisning:

1) en håndholdt proces med skræddersyet vejledning og relationsarbejde i forhold til deltagerne

2) opsøgende arbejde rettet mod virksomhederne, og

3) at udbyderne kan tilbyde fleksibilitet af OBU igennem mindre undervisningshold, hvilket efterspørges af både deltagerne og virksomhederne.

Disse konklusioner i EVA’s undersøgelse kan genfindes næsten identisk i DFS’ nylige positionspapir på VEU-området.

Mere fleksibelt taxametersystem

Regeringen har siden 2019 lanceret fire ordblindepakker. Den fjerde pakke lægger blandt andet op til en tidlig indsats i dagtilbud samt midler til etablering af ordblindevenlige læringsmiljøer på den forberedende grunduddannelse (FGU).

Det er selvsagt positivt, at ordblindhed er sat på den politiske dagsorden, men der savnes konkrete forslag rettet mod voksenområdet. Det er overladt til parterne i trepartsforhandlingerne på VEU-området.

Her er netop blevet aftalt en 1-årig forlængelse af den eksisterende trepartsaftale. DFS havde set frem til mere langsigtede løsninger på OBU-området, men desværre lader disse - endnu engang - vente på sig.

Med det rette taxameter kunne udbyderne allerede nu have sikret en langt større rekruttering og gennemførsel af OBU ved at foretage virksomhedsopsøgende arbejde, bistå virksomheden i det administrative arbejde samt sikre fleksible udbud af hold.

Lad os nu en gang for alle få skabt nogle ordentlige økonomiske betingelser for OBU, så tilbuddet kan få den opsøgende og fleksible form, som er en forudsætning, hvis der for alvor skal rykkes på voksen-ordblindeområdet.

Mere om OBU

Herunder kan du læse

  • Deltagelse i ordblindeundervisning for voksne (OBU), EVA 2022
  • 9 fælles anbefalinger til en styrket VEU, DFS, 2022
  • Takstkatalog over uddannelser, Børne- og Undervisningsministeriet, 2022 - Kataloget viser, at taxametret til OBU er faldet løbende fra 2014-2017 og trods et løft i 2022 stadig under tniveauet fra 2014.