Sur luft i aftenskolerne

Sur luft i aftenskolerne

Redaktionel dato: 5. november 2021

”Vi mister kursister pga. de ikke-egnede lokaler, vi får anvist af kommunerne”. Sådan beskriver Anders Flyvbjerg lokalesituationen i Nordjylland, hvor han er aftenskoleleder i syv kommuner. DFS mener, der er brug for en lovændring.

Anders Flyvbjerg er regional leder for syv aftenskoler, der engagerer ca. 20.000 borgere årligt.

Anders Flyvbjerg er regional leder for syv aftenskoler, der engagerer ca. 20.000 borgere årligt.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Anders Flyvbjerg oplever mange udfordringer med egnetheden af de lokaler, som kommunerne anviser. Han er regional aftenskoleleder for syv AOF-aftenskoler i Nordjylland.

Han peger bl.a. på, at de ikke-egnede lokaler resulterer i et frafald af kursister og i et mindre udbud af kurser:

”Det er vanskeligt at lave kvalitetsundervisning i de almindelige klasselokaler på folkeskolerne, som kommunerne ofte anviser os til. Det er rum, der er indrettet til børn, og som lugter surt efter en lang skoledag.

Det gør, at vi mister rigtig mange deltagere, der ikke er villige til at betale for kurserne. Det sker også, at vi helt undlader at udbyde kurser pga. kvaliteten af de lokaler, som vi kan få til rådighed.”

Symaskiner op og ned ad trapper

Samtidig peger han på, at der er udfordringer med manglende opbevaringsplads:

”Vores malerhold skal fx selv have alt deres grej med, når de skal til undervisning. Og det er altså ikke nemt at bære både maling og staffelier op og ned ad trapper. Det samme gælder for vores syhold med deres symaskiner og vores keramikhold, som jo ikke kan brænde deres keramik i et almindeligt klasselokale.”

Anders Flyvbjerg understreger, at han har et godt samarbejde med kultur- og fritidsforvaltningerne, men han efterspørger samtidig en større politisk villighed til at opprioritere området, så hele folkeoplysnings-området kan få adgang til mere egnede faciliteter.

Et problem i hele landet

Det er ikke kun Anders Flyvbjerg og AOF Center Nordjylland, der har problemer med lokalernes egnethed.

På tværs af hele landet er der mange aftenskoler, der er ikke tilfredse med de lokaler, hvor de skal gennemføre deres kurser og aktiviteter.

Faktisk erklærer 19 pct. af alle aftenskoler sig enten ”meget utilfredse” eller ”utilfredse” med egnetheden af de lokaler, som de har rådighed. Det viser tal fra Videncenter for Folkeoplysning, Vifos, rapport ’Aftenskolerne - hvordan har det?’.

En anden Vifo-undersøgelse ’Folkeoplysningen i kommunerne – delrapport 2’ afdækker, at udfordringerne fx skyldes, at lokalerne ikke er indrettet med inventar, der kan huse de fagspecifikke aktiviteter, som aftenskolerne tilbyder.

Datagrundlag

Find mere information om folkeoplysningens faciliteter i rapporter fra Videncenter for Folkeoplysning, Vifo.

DFS arbejder for en lovændring

I DFS mener vi, at folkeoplysende aktiviteter skal udfolde sig i moderne og attraktive faciliteter til glæde for borgerne. Og det er et problem, når kommuner anviser aftenskoler til nedslidte klasselokaler på folkeskolerne. Det svækker kvaliteten og udbuddet af de folkeoplysende aktiviteter over hele landet.

I sidste ende mindsker det både borgernes adgang til de folkeoplysende fællesskaber og aftenskolernes mulighed for at tiltrække nye målgrupper.

Derfor arbejder DFS for, at politikerne på Christiansborg gennemfører en ændring af folkeoplysningsloven. En ændrer der sikrer, at kommunerne stiller lokaler til rådighed, der er egnede til at huse de folkeoplysende aktiviteter, som Folkeoplysningsloven giver skolerne krav på.

Sideløbende med lovændringen arbejder DFS også for, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og DFS. Det er DFS’ ambition, at arbejdsgruppen skal fastsætte retningslinjer for, hvornår et lokale kan betragtes som ’egnet’. Og det gælder også for de frivillige folkeoplysende foreninger, der – ligesom aftenskolerne – oplever at få anvist ikke-egnede lokaler.

Oplever du ikke-egnede lokaler?

Har din aftenskole eller forening også problemer med kvaliteten af de lokaler, som I får anvist af jeres kommune? Så send en kort beskrivelse af jeres udfordringer til Natacha Holst Hansen: nah@dfs.dk.