God sommer fra DFS’ formand

God sommer fra DFS’ formand

Redaktionel dato: 27. juni 2024
Per Paludan Hansen, DFS-formand, ønsker god sommer og ser tilbage på første del af 2024.

Per Paludan Hansen, DFS-formand, ønsker god sommer og ser tilbage på første del af 2024.

Nu melder sommerferien sig snart, og vi begynder så småt at drømme om lange, lyse sommernætter, en god bog i hængekøjen og søde, danske jordbær og store isvafler.

Men inden jeg får afsluttet de sidste sager og sætter autosvar på min mail, vil jeg ønske jer en god sommer og kaste et blik tilbage på et godt og spændende forår i folkeoplysningens verden.  

Mest frisk i min erindring står Folkemødet på Bornholm. I år havde DFS indgået et nyt samarbejde med foreningen Grundtvigsk Forum og skoleskibet Georg Stage om en fælles scene på den smukke skonnert Lilla Dan.  

På banneret, der var spændt fra mast til mast, stod der ”Liv på Lilla Dan” – og det levede i sandhed op til sit navn. Takket været en lang række af vores medlemsorganisationer summede det af demokratisk samtale, fællessang og folkeoplysning på skonnerten i Allinge Havn. Det var en stor fornøjelse at opleve og være en del af.

I DFS stod vi selv for en debat om sociale medier med titlen ”Digitale ekkokamre eller meningsfyldte fællesskaber?”, hvor jeg sammen med borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen, og partner i analysebureauret Analyse & Tal, Mikkeline Thomsen, deltog. Her blev det tydeligt, at de fysiske og digitale fællesskaber ikke er hinandens modsætninger. De er tværtimod hinandens forudsætninger.   

Årsmøde for fulde huse

Et andet stort arrangement, som DFS’ sekretariat for nylig planlagde og afholdte, var vores årsmøde i april. Her var der fulde huse på konferencestedet Kosmopol i København, hvor deltagerne var mødt op for at blive klogere på de såkaldte ’hverdagsdemokratier’.

Tænketanken Mandag Morgen holdt oplæg om en – på det tidspunkt – endnu ikke offentliggjort undersøgelse, der netop tog temperaturen på de danske hverdagsdemokratier. Og analysebureauet Analyse & Tal præsenterede senere på dagen en rapport, der gjorde os klogere på den store gruppe af hårdtarbejdende og loyale digitale frivillige på de sociale medier.

Vi havde også gode debatter – ikke mindst en politisk debat med deltagelse af kulturordfører Mogens Jensen (S), kulturordfører Sascha Faxe (ALT) og værdiordfører Jeppe Søe (M). Det stod klart, at politikerne i hvert fald er enige om, at folkeoplysningen er vigtig for det danske samfund.

Samme dag afholdt vi også repræsentantskabsmøde, hvor vi bød velkommen til et nyt medlem – nemlig Praktisk Økologi. Vi glæder os til samarbejdet, og vi er glade for at få endnu en grøn forgangsforening under DFS’ paraply.

Genvalgt til bestyrelsen blev John Meinert Jacobsen fra AOF Danmark, Ejnar Bo Pedersen fra Ungdomsskoleforeningen, Henrik Christensen fra Dansk Oplysnings Forbund, Peter Munk Povlsen fra Efterskolerne og Benedikte Marie Kaalund fra FOF.. I DFS sætter vi pris på den indsats, som de lægger i bestyrelsen, og nu har de heldigvis forpligtet sig til at fortsætte de næste to år. Til gavn for DFS og derigennem også for folkeoplysningen.

Kampen mod bureaukrati fortsætter

I DFS har vi også arbejdet med en række politiske sager i første halvår af 2024. 

I maj var DFS og en række andre foreningsorganisationer fx til et dialogmøde hos Venstre på Christiansborg. Her fremlagde regeringspartiet spændende planer om en afbureaukratisering og styrkelse af det danske foreningsliv med udspillet ”Slut med bøvl og bureaukrati i foreningslivet”.

Det kan ikke overraske faste læsere af DFS’ nyhedsbrev, at vi bakker op om den dagsorden. Jeg benyttede da også lejligheden til at foreslå et ”bureaukrati-stop” i foreningslivet. Det følger vi op på.  

I DFS fortsætter vi også kampen for, at foreninger ikke skal rammes af bøvl og uforholdsvis store gebyrer i deres møde med banken.

En artikel i Altinget viste for nylig, at en forening skal betale mellem 0-10.000 for at oprette en foreningskonto i en bank. Dertil kommer et årligt gebyr, der ligger på mellem 0-4.000 kroner for at have en konto samt varierende gebyrer på andre ydelser som netbank, visa-dankort eller ændring af vedtægter. Det er helt skævt.

Vi bifalder de politiske initiativer, der er på vej, men vi mener samtidig, at tempoet skal op, og at der skal gøre mere for, at foreningslivet ikke rammes for hårdt af Hvidvaskloven.

Vi har også haft blikket stift rettet mod undervisningsminister, Mattias Tesfaye, der har udtrykt ønske om at etablere en ny ungdomsuddannelse – den såkaldte HPX.  I den forbindelse er det på tale, at 10. klasse skal afskaffes i kommunalt regi for at skaffe finansiering til den nye ungdomsuddannelse. Med flere folkeoplysende skoler som medlemmer, er det selvfølgelig en sag, vi følger tæt.  

Her til sidst vil jeg lige nå at gøre reklame for Folkeoplysningens Dag, som vi afholder den 30. oktober i København. Årets tema er grøn folkelig omstilling, og jeg lover, at man som deltager får en masse ny viden og konkrete værktøjer, som kan bruges i jeres organisationer til at fremme den folkelige grønne omstilling lokalt. Der er brug for at styrke det folkelige grønne engagement i fællesskab. Tilmeld jer her  

Samme dag uddeler vi i øvrigt Folkeoplysningens Pris for tredje år i træk. Følg med i vores nyhedsbrev efter sommerferien, hvor vi præsenterer de fem nominerede. 

Jeg håber, at I alle får en god sommer, og så glæder jeg mig til det fortsatte samarbejde med jer alle.