28 indstillinger til Folkeoplysningens Pris

28 indstillinger til Folkeoplysningens Pris

Redaktionel dato: 25. juni 2024

Nu er fristen for at du kan indstille en kandidat til Folkeoplysningens Pris 2024 udløbet. I alt har DFS modtaget 28 indstillinger.

21. juni var sidste chance for at indstille en kandidat til Folkeoplysningens Pris 2024. DFS har modtaget 28 indstillinger af meget forskellige kandidater til prisen.

I august mødes juryen for at udvælge fem nominerede kandidater.

Juryen består af:

Søren Peter Hansen, direktør FOF Aarhus.

Kirsten Ida Enemark, viceforstander Roskilde Festival Højskole.

Pia Sverdrup, bestyrelsesmedlem i DAOS.

Annemarie Balle, formand for Folkevirke.

Sofie Nymand Ammundsen, DFS.

Dansk Folkeoplysnings Samråd uddeler hvert år Folkeoplysningens Pris for at fejre folkeoplysningen og den sammenhængskraft, som den skaber i samfundet. 

Prisen uddeles til en forening, organisation eller borger, der har igangsat et ekstraordinært folkeoplysende initiativ, der med stor gennemslagskraft har udviklet folkeoplysningen og skabt nye fællesskaber.

Med prisen følger 10.000 kr., der er øremærket til at udbrede det folkeoplysende initiativ.

Prisen uddeles den 30. oktober 2024 på Kosmopol i København til 'Folkeoplysningens Dag 2024', som arrangeres af DFS.

Prisen er blevet uddelt to gange tidligere. I 2022 gik den til initiativet ”Grønne Nabofællesskaber” og sidste år gik den til ”March Mod Ensomhed”.