DFS’ velkomstgave til den nye kulturminister

DFS’ velkomstgave til den nye kulturminister

Redaktionel dato: 18. august 2021

En ny minister skaber en ny virkelighed. Men DFS kæmper videre for at fremtidssikre folkeoplysningen. "En fri, fleksibel og inkluderende folkeoplysning" er DFS' oplæg til ændringer på folkeoplysningsområdet.

"Vi håber, at den nye minister vil gribe stafetten fra Joy Mogensen, som havde ambitioner om at forbedre vilkårene for folkeoplysningens lokale skoler og foreninger," udtaler DFS' sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier. (Foto: Jens Honore)

"Vi håber, at den nye minister vil gribe stafetten fra Joy Mogensen, som havde ambitioner om at forbedre vilkårene for folkeoplysningens lokale skoler og foreninger," udtaler DFS' sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier. (Foto: Jens Honore)

Søndag eftermiddag den 15. august sprang nyheden med gule breaking-bjælker. Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen trådte tilbage som minister. En ny virkelighed for folkeoplysningsområdet var en realitet.

Og hvad så nu?

En del af svaret kom allerede dagen efter, da det kom frem, at den nu tidligere uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, var blevet udnævnt til at overtage ansvaret efter Joy Mogensen.

I DFS ser vi frem til at arbejde tæt sammen med den nye minister, og vi arbejder ufortrødent videre med vores ambitioner om at fremtidssikre folkeoplysningen, så sektoren kan blive endnu mere fri, fleksibel og inkluderende. En ambition som også Joy Mogensen lancerede allerede i foråret før sin fratrædelse.

DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, siger følgende om den nye minister:

"I DFS ser vi frem til samarbejdet med den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Og vi håber, at ministeren vil gribe stafetten fra Joy Mogensen, som havde ambitioner om at forbedre vilkårene for folkeoplysningens lokale skoler og foreninger. Det er der i den grad brug for!”

For at tage hul på samarbejdet har DFS nu sendt nedenstående politiske indspil ’En fri, fleksibel og inkluderende folkeoplysning’ til den nyudnævnte minister. DFS vil arbejde for at fremme indspillet hen over efteråret.

DFS til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen

En fri, fleksibel og inkluderende folkeoplysning

Folkeoplysningen er dér, hvor mennesker mødes i nye fællesskaber. Det er dér, hvor vi lærer nyt og udvider hinandens horisont. Og det er dér, hvor vi dyrker den demokratiske samtale og det aktive medborgerskab på tværs af geografi, alder, religion og socioøkonomiske forhold. Det sker hver eneste dag over hele landet, når lokale folkeoplysende skoler og foreninger arbejder med bæredygtighed, integration, sundhed, inklusion af personer med handicap og mange andre udviklende og inkluderende aktiviteter.

Men folkeoplysningens vigtige rolle i samfundet må ikke tages for givet. Folkeoplysningen skal udvikle sig i takt med tiden og holde sig åben over for nye målgrupper og organiseringsformer. Derfor ønsker Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS, at fremtidssikre folkeoplysningen, så endnu flere borgere kan blive en del af folkeoplysningens fællesskaber.

For at nå det mål er det helt afgørende, at det bliver billigere at deltage i folkeoplysningens kurser og aktiviteter. Høje priser er nemlig en barriere for mange borgere – særligt de socialt og økonomisk udsatte. Derfor ønsker DFS, at tilskuddet til folkeoplysningens lokale skoler og foreninger øges, så deltagerbetalingen til kurser og aktiviteter tilsvarende kan sænkes. Det vil gøre folkeoplysningen tilgængelig for flere borgere på tværs af landet.

Samtidig har Covid-19 bragt Danmark ind i en ny og accelereret digital tidsalder. Under nedlukningen har de nye digitale samværsformer vist deres begrænsninger – men også deres potentialer. Dem skal vi udnytte. De digitale løsninger kan fx bruges til at udvikle kreative og innovative kurser og aktiviteter, som kan åbne folkeoplysningen op for flere målgrupper – særligt blandt dem der bor i land-/ og yderkommuner, hvor der er større afstand imellem de folkeoplysende tilbud. Derfor ønsker DFS, at folkeoplysningens skoler og foreninger får mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres kurser og aktiviteter, herunder at de får bedre mulighed for at gennemføre digital undervisning.

Tiden er også løbet fra, at mange kommuner henviser folkeoplysende skoler og foreninger til slidte klasseværelser på den lokale folkeskole. Mange af de kommunale lokaler imødekommer desværre ikke skolernes og foreningernes behov for plads, tilgængelighed og opbevaringsmuligheder mm. Derfor ønsker DFS, at de fysiske rammer for de folkeoplysende skoler og foreninger opprioriteres.

Endeligt spiller folkeoplysningens lokale og civile demokrati også en central rolle som værn imod samfundets udfordringer med ekkokamre, fake news og politisk polarisering. Derfor ønsker DFS, at folkeoplysningens nationale aktører får økonomisk støtte til at udvikle nye folkeoplysende formater og metoder, som lokale skoler og foreninger enkelt og skalérbart kan udrulle til gavn for borgerne. Det vil bidrage til, at endnu flere borgere får gavn af folkeoplysningens fællesskaber.