Med DFS’ puljepenge blev idéer til virkelighed

Med DFS’ puljepenge blev idéer til virkelighed

Redaktionel dato: 14. maj 2024

Modtagerne i tidligere års puljemidler er nu godt i mål med en række spændende projekter, der tæller alt lige fra et sundt mandefællesskab til nye teknikker til at genanvende tøj.

Ungdomsskoleforeningens Craftivism Festival,  henvendte sig især mod unge mellem 16 og 28 år, men alle var velkomne. Festivalens formål var at sætte fokus på bæredygtighed og genbrug f.eks. gennem aktiviteten ”Hele Danmarks Tøjbyttemarked”. Foto: Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningens Craftivism Festival, henvendte sig især mod unge mellem 16 og 28 år, men alle var velkomne. Festivalens formål var at sætte fokus på bæredygtighed og genbrug f.eks. gennem aktiviteten ”Hele Danmarks Tøjbyttemarked”. Foto: Ungdomsskoleforeningen

Af Eva Ferré Winkel

Når man kigger på flere af projekterne, er det er tydeligt at se, at DFS’ puljer havde temaet ”FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed”.

Nu er projekterne gennemført, og lagt ind i DFS' erfaringsdatabase, hvor alle kan hente inspiration.

På forskellig vis arbejdede mange af projekterne, som de forskellige folkeoplysende organisationer står bag, med at finde løsninger, der understøtter verdensmålene. Initiativerne dykkede ned i emner, der spændte bredt- blandt andet diversitet, cirkulært forbrug og udvikling af det demokratiske og folkeoplysende engagement.

Mange måder at arbejde med verdensmålene

Blandt de projekter, der fik del i DFS’ puljemidler, var blandt andre udvikling af Grundtvigsk Forums projekt Eksperimentarium for engagerende folkeoplysning og Kompetencehusets projekt i down-, re- og upcycling af tekstiler.

Hos FO-Aarhus startede man forløbet Bevægelse og Bøffer, der rettede sig mod mænd i en moden alder, der manglede inspiration til sund mad og et højere aktivitetsniveau. Undervejs i forløbet fik mændene mulighed for at mødes om socialt samvær, fælles madlavning og spisning, fælles aktiviteter med et særligt fokus på, at aktiviteterne skulle være nemme at passe ind i en travl hverdag.

Et andet populært projekt var Ungdomsskoleforeningens Craftivism Festival, som var med i samskabelsen af bibliotekernes landsdækkende UGE17. Craftivsm Festivalen henvendte sig især mod unge mellem 16 og 28 år, men alle var velkomne. Festivalens formål var at sætte fokus på bæredygtighed og genbrug f.eks. gennem aktiviteten ”Hele Danmarks Tøjbyttemarked”. Det var også muligt at prøve at lave tekstiltryk ved hjælp af linoleumsudskæringer, deltage i en upcycling challenge eller selv lave en nøgle- eller kortholder.

Projekterne modtog støtte fra henholdsvis DFS’ udviklingspulje og Kulturministeriets udviklingspulje, som DFS administrer.

 

Grundtvigsk Forum

Eksperimentarium for engagerende folkeoplysning

Igennem arbejdet med projektet har Grundtvigsk Forum udviklet det nye foredragsformat ”Slet 1800-taller og skab fremtidens samfund”, hvor deltagerne skal deltager aktivt og selv være med til at skabe fremtidens samfund sammen med Grundtvig.

I forlængelse med projektet har Grundtvigsk Forum turneret med det nye foredragsformat og lavet workshopper flere steder i landet.

Kompetencehuset

Down-, re- og upcycling af tekstiler

Projektet henvendte sig til undervisere og havde til formål at genopdage og udvikle nye håndarbejdsteknikker, så kasserede tekstiler kunne få nyt liv. Gennem forløbet blev der f.eks. udviklet teknikker til optrævling af genbrugstekstiler, forarbejdning af garn og vævestoffer samt naturindfarvning af tøj og tekstil. Der er også blevet eksperimenteret med teknikker som vævning, punch needle, tufting og patchwork mv.

Projektet er udmundet i et erfarings- og inspirationskatalog til undervisere i bæredygtig tekstilfremstilling og håndværk

FO-Aarhus

Bevægelser og Bøffer

Projektet, der rettede sig mod mænd i en moden alder, tilbød deltagerne et forpligtende fællesskab til at understøtte og udbygge sundere vaner. Derfor var fokus også dels på fælles madlavning og -spisning, og dels på aktiviteter, som gjorde det nemt for deltagerne at få mere bevægelse ind i hverdagen.

Forløbet varede 9 uger med to møder pr. uge. Udover hverdagsvenlige aktiviteter og sund madlavning, var deltagerne også ude at prøve disc-golf, paddle og spise streetfood.

Ungdomsskoleforeningen

Craftivism Festival

Projektet handlede om at skabe en handlingsrettet bæredygtighedsfestival. Craftivism Festivalen blev en del af bibliotekernes verdensmålsuge, UGE17, som arrangørerne nu indgår i samskabelsen af. På den måde kan Craftivism Festivalen nå ud nationalt, bl.a. med UGE17s tøjbyttemarked, som stammer fra Craftivism Festivallen.

Deltagerne have mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter, hvor der skabte eller ændrede alt fra beklædning til kortholdere.