Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på finansloven

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på finansloven

Redaktionel dato: 29. november 2023

Finansloven sikrer midler til sekretariatet for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og en pulje til bl.a. reparationscaféer og undervisningsforløb.

Uddannelsespartnerskaberne for Bæredygtig Udvikling har fået nyt liv på finansloven 2024.

Uddannelsespartnerskaberne for Bæredygtig Udvikling har fået nyt liv på finansloven 2024.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Finansloven er landet. Og med den har størstedelen af Folketingets partier sikret 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til en videreførsel er det sekretariatet, der betjener uddannelsespartnerskaberne for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Sekretariatet er placeret i regi af Verdens Bedste Nyheder og understøtter de i alt otte uddannelsespartnerskaber, der har til opgave at arbejde med, hvordan man kan fremme bæredygtige uddannelser i Danmark både lokalt og nationalt.

Partnerskaberne, der blev nedsat af den daværende Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i marts 2022, består af over 80 aktører på tværs af folkeoplysning, dagtilbud, grundskoler, erhvervsuddannelser og FGU, gymnasiale uddannelser, korte- og mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser. 

Penge til grønne initiativer

Arbejdet i partnerskaberne udmundede i september 2022 i rapporten ’På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling’, der indeholder en lang række forslag til, hvordan man implementere initiativer, der skaber en mere bæredygtig uddannelsessektor.

DFS har bidraget til rapportens afsnit om folkeoplysning som del af det sektorspecifikke ’Partnerskab for Folkeoplysning’. Her er flere af DFS’ medlemsorganisationer også med. Det gælder: AOF, Danmarks Biblioteksforening, FOF, Fora, Højskolerne og LOF.

Den del af rapporten indeholder fx et forslag om at etablere et flerårigt forsøgs- og udviklingsprogram, der kan gøre folkeoplysning og kultur til en løftestang for bæredygtig udvikling, der fokuserer på erfaringsopsamling, forskning og efteruddannelse.

Finansieringen til programmet glimrer imidlertid ved sit fravær på finansloven for 2024.

Til gengæld er der bl.a. afsat midler til en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til cirkulær økonomi, hvorfra der kan søges om tilskud til projekter, der har til formål at fremme cirkularitet og reparationer. Det kan fx være reparationscaféer og undervisningsforløb. Det forventes, at regeringen fremlægger et oplæg til udmøntningen af puljen i efteråret 2024.

Læs finanslovsaftalen her