Grøn omstilling skal komme fra gulvet

Grøn omstilling skal komme fra gulvet

Redaktionel dato: 21. september 2023

Hvordan går man fra smukke ord til en faktisk grøn omstilling? Med kurser og topmøder vil AOF Nordjylland skabe grøn omstilling fra gulvet og hele vejen op gennem virksomheden. 

"Medarbejderne ude i produktionen skal være med til at  bære udviklingen af bæredygtighed," siger Helle Mølgaard Pedersen fra AOF Nordjylland

"Medarbejderne ude i produktionen skal være med til at bære udviklingen af bæredygtighed," siger Helle Mølgaard Pedersen fra AOF Nordjylland

Af Eva Ferré Winkel

AOF Nordjylland indgik i slutningen af 2022 partnerskabsaftale med Aalborg Kommune. Partnerskabet er en del af Aalborg Kommunes indsats for at opfylde målene i den tværkommunale indsats Klimaalliancen. I Aalborg Kommune indgår man gensidigt forpligtende partnerskabsaftaler med enkeltvirksomheder, brancheforeninger og handelsfællesskaber – alle med et forstærket klimafokus.

Vi hjælper virksomhederne

Nu er arbejdet i fuld gang. De fleste virksomheder, som har indgået partnerskaber som en del af Klimaalliancen, har enten store kontorer eller er produktionsvirksomheder. Ingen af disse beskrivelser passer på AOF Nordjylland, men til gengæld kan de noget andet.

”Det er vigtigt for os at være en del af den grønne omstilling, men det vi kan gøre i vores egen virksomhed, er begrænset. Til gengæld kan vi hjælpe andre virksomheder godt på vej”, fortæller Helle Mølgaard Pedersen, der er projektleder hos AOF Nordjylland. Hun fortsætter:

”Det gør vi gennem kurser, der er rettet mod netop grøn omstilling. Samtidig har vi fået lov til at videreføre et koncept, der hedder Klimatopmøder, som foregår ude hos virksomhederne.

Vi mener at ledelse af bæredygtighed skal faciliteres ved at få medarbejderne ude i produktionen til at bære udviklingen af bæredygtighed. Derfor retter vores nye tiltag sig også netop mod medarbejderne.

Vi ser især tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som vigtige aktører i den grønne omstilling i den enkelte virksomhed. For os at se er det helt optimalt, for de har kontakt til alle lag i virksomheden og kan være med til at lave de ændringer der skal til, for at virksomheden når i mål.”

Samarbejdet om Klimaalliancen giver adgang til et vigtigt netværk af virksomheder, der har forpligtet sig til den grønne omstilling. De oplever, at Aalborg Kommune er gode til at stille ressourcer til rådighed for partnerskabsvirksomhederne.

Bruger egne erfaringer

Som partner i Klimaalliancen har AOF Nordjylland også igangsat en intern proces for at mindske deres eget CO2-aftryk. Det er blandt andet affaldssortering og klimaregnskab, der har stået på dagsordenen, men det har ikke været uden udfordringer.

”Medarbejderne støtter overordnet set op om de ændringer vi har lavet internt, men som med al forandring, kan det være svært. Det er vigtigt ikke bare ignorere modstanden, men tage fat i den og arbejde med den. Netop de erfaringer tager vi med os, når vi går ud til virksomhederne. Vi holder undervisningen på et praktisk plan, som giver deltager konkrete værktøjer og her taler vi blandt andet om den modstand forandring kan skabe”, fortælle Helle Mølgaard Pedersen.

Både kurserne og klimatopmøderne er helt nye og derfor under udvikling. AOF Nordjyllands erfaring er dog allerede, at ledelsen i de deltagende virksomheder bestemt ikke er afvisende overfor de input, der kommer fra medarbejderne. Netop derfor tror AOF Nordjylland også på, at tiltagende kan være med til at drive

Mere om grøn folkeoplysning