Folkeoplysning
Folkeoplysendeskoler

Folkeoplysning

Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i.

Hvad er folkeoplysning?

Læring og fællesskab

Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men er i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det er helt centralt for folkeoplysende aktiviteter, at de altid foregår i et fællesskab, og at det levende ord og den demokratiske samtale er en del af aktiviteten.

Læring og fællesskab
Vilkår og vedkommenhed

Traditionen, borgernes behov og beslutningstagernes krav

Traditionen, borgernes behov og beslutningstagernes krav
Milepæle

Fra verdens første aftenskole til rugekasse for nye læringstilbud

Fra verdens første aftenskole til rugekasse for nye læringstilbud