Vil ny ungdomsuddannelse koste 10. klasse livet?

Vil ny ungdomsuddannelse koste 10. klasse livet?

Redaktionel dato: 9. november 2023

Regeringen sætter gang i arbejdet med den nye hpx-uddannelse. Undervisningsministeren lover, at der fortsat skal være 10. klasser. Hvad siger efterskoler, ungdomsskoler og frie fagskoler?

"Vi hæfter os samtidigt ved, at ministeren tydeligt siger, at der stadig skal være 10. klasse i fremtiden," siger Efterskolernes formand.

"Vi hæfter os samtidigt ved, at ministeren tydeligt siger, at der stadig skal være 10. klasse i fremtiden," siger Efterskolernes formand.

Af Michael Voss

Da Reformkommissionen i foråret præsenterede sin rapport om ”en attraktiv vej for alle unge”, vakte forslaget om en ny ungdomsuddannelse stor opsigt og en del modstand. Modstanden bundede især i, at Højere Praktisk Eksamen ifølge kommissionen skulle erstatte og stort set afskaffe 10. klasserne, både i kommunerne og på efterskolerne.

En meget stor del af efterskolernes aktivitet består i 10. klasse, men en lukning vil også få konsekvenser for frie fagskoler og ungdomsskoler.

Om hpx

Reformkommissionen foreslår, at der oprettes en ny ungdomsuddannelse, Højere Praktisk Eksamen, hpx. Det er en toårig praksisorienteret almen dannende ungdomsuddannelse, som skal erstatte 10. klasse og grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne.

Hpx er rettet til elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller et andet forberedende tilbud. Adgangskravet skal være folkeskolens afgangseksamen. Kommissionen lægger stor vægt på, at den nye uddannelse skal løse de problemer, som erhvervsskolerne har med at tiltrække nye elever og fastholde dem.

Læs rapporten og to tidligere artikler om emnet.

Vil lukke en succes

Da forslaget blev offentliggjort, udtalte formanden for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen:
”Vi siger nej til at afskaffe 10. klasse og erstatte det med et ungdomsår. 10. klasse på efterskole er en succes. At fratage unge den mulighed vil ramme dem hårdt.

I dette skoleår går næsten 25.000 efterskoleelever i 10. klasse. Det gør de, fordi de har behov for det. 10. klasse er en vigtig overgang til en ungdomsuddannelse for rigtig mange unge.”

DFS bakkede om protesterne. Formand Per Paludan Hansen, sagde: ” ”Det er ikke rimeligt at undergrave succesfulde skoleformer i et ikke særligt overbevisende forsøg på at løse erhvervsskolernes problemer. Måske skulle Kommissionen hellere have brugt lidt mere energi på forslag til, hvordan vi kan styrke og forbedre erhvervsskolerne,” siger Per Paludan Hansen.

Nu sker der noget

Efter den første måneds debat om forslaget, har der været meget stille – også på den politiske front - men i denne uge meddelte undervisningsminister Mathias Tesfaye i Altinget/Uddannelse, at han nu vil sætte gang i arbejdet med at etablere HPX.

I den forbindelse siger han: "Vi vil fastholde efterskolerne som et tilbud efter 9. klasse." Det udlagde Altinget journalisten på denne måde: ”Regeringen har da også besluttet sig for at frede efterskolerne.”

Tesfaye siger også til Altinget: ”Men jeg er meget optaget af, at vi ikke spænder ben for det, der fungerer, i vores iver efter at gøre noget nyt. Der er også mange gode kommunale 10. klassetilbud i dag, som Reformkommissionen foreslår skal flyttes ud af kommunerne. Det er vi meget åbne for at diskutere, men igen er det vigtigt, at vi ikke ødelægger det, der fungerer.”

10. klasse i fremtiden

Torben Vind Rasmussen fra Efterskolerne er selvfølgelig glad for udmeldingen: ”Det er ganske naturligt, at ministeren ønsker at diskutere veje til et stærkere ungdomsuddannelsessystem, og den diskussion deltager efterskolerne gerne i.

Vi hæfter os samtidigt ved, at ministeren tydeligt siger, at der stadig skal være 10. klasse i fremtiden. Det er der behov for, alene i kraft af, at 53 procent af en ungdomsårgang i dag går i 10. klasse.”

Ejnar Bo Pedersen, der er sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen, vil også gerne diskutere HPX fordomsfrit.

”Men HPX skal helst være en opfølgning på 10. klasse. Det skal være 10. klasse-tilbud af forskellige karakter, f.eks. på efterskole og kommunalt.

I den forbindelse synes jeg, at ministeren skal lægge mærke til, at ungdomsskolerne i mange tilfælde har bedre overgangstal til erhvervsuddannelserne end EUD’s egne forberedende tilbud,” siger han.

Bevar det, der fungerer

Fra de Frie Fagskoler siger formanden Jesper Bienkowski:

”Reformkommissionen har bl.a. hentet inspiration til hpx fra Frie Fagskolers praktiske undervisningsform. Så der er flere positive elementer, og vi vil meget gerne med i dialogen om hpx, og om Frie Fagskoler kan byde ind på den nye ungdomsuddannelse.

Samtidig understreger han, at Frie Fagskoler tilbyder et praktisk og erhvervsrettet kostskoleforløb, der er et unikt supplement til det formelle system. Han tilføjer:

”Det vil hpx aldrig kunne matche eller erstatte. Det tilbud er utrolig vigtigt at holde fast i, og jeg glæder mig over, at vores minister også melder klart ud, at det, der fungerer, skal bevares.”