Demokratisk laboratorium for unge på Folkemødet

Demokratisk laboratorium for unge på Folkemødet

Redaktionel dato: 22. november 2023

Med millionstøtte fra Nordea-fonden vil Ungdomsskoleforeningen sikre, at de unge har indflydelse på form, indhold og dagsorden i den demokratiske debat på Folkemødet.

Fra Ungdommens Ø, der var et pilotprojekt i 2023 for Folkemøde for Fremtiden.

Fra Ungdommens Ø, der var et pilotprojekt i 2023 for Folkemøde for Fremtiden.

Af Michael Voss

”Det er afgørende, at unge ikke trækker sig fra Folkemødet eller andre betydningsfulde demokratiske arenaer. Derfor er der behov for at gøre det mere relevant for unge at deltage på Folkemødet, fortæller Jimmi Mørup Nielsen, der er programleder på projektet Folkemøde for Fremtiden.

Projektet løber over de næste tre år.

Styrk de unges stemme

Jimmi Mørup Nielsen tilføjer:

”Med Folkemøde for Fremtiden kan der skabes et demokratisk laboratorium, hvor unge oplever, at de selv har en indflydelse på form, indhold og dagsordener, og hvor den demokratiske selvtillid kan opbygges.”

Behovet for sådan en indsats understreges af en ny demokratianalyse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Undersøgelsen viser at over halvdelen af landets unge har lav demokratisk selvtillid (Læs mere om undersøgelsen)

Folkemøde for Fremtiden skal klæde unge på til at blive mere modige og ligeværdige deltagere på Folkemødet, og er samtidig skabt som en understøttende indsats til Foreningen Folkemødets intention om at styrke unges stemme.

”Vores plads på Folkemødet vil være kendetegnet ved, at det er unge, der udvikler og driver aktiviteterne,” siger Jimmi Mørup Nielsen.

Nordeafonden har valgt at støtte projektet med 4,9 mio. kr., fordi de gerne vil bidrage til, at flere unge lyst til at deltage og blive en del af det store fællesskab.

Åben for samarbejde

Ungdomsskoleforeningen vil gerne inddrage andre organisationer og skoler i projektet.

”Lige nu identificerer vi mulige samarbejdspartnere. Vi samarbejder allerede med højskolerne, efterskolerne og friskolerne, og vi ser gerne, at der bliver en god og berigende interaktion omkring projektet,” siger Jimmi Mørup Nielsen.

Er din skole eller organisation interesseret i at være med Folkeoplysning for Fremtiden, kan du bruge linket i boksen nedenfor.