Ungdomsskoler og Coop sammen om at hjælpe unge i gang

Ungdomsskoler og Coop sammen om at hjælpe unge i gang

Redaktionel dato: 8. august 2023

Skoletrætte unge får selvtillid og indblik i arbejdsmarkedet med et fritidsjob, og dagligvarebutikker får nye ungarbejdere. Derfor fremhæver Reformkommissionen Coop Crew i deres rapport.

De unge er en del af et fællesskab og lærer, hvordan man indgår på en arbejdsplads.

De unge er en del af et fællesskab og lærer, hvordan man indgår på en arbejdsplads.

Af Mathilde Rasmussen

Hvad har ungdomsskolerne og fødevaregiganten Coop til fælles? Spørgsmålet er ikke starten på en joke, men rummer en mulig løsning på at få flere unge ud af mistrivsel.

Svaret på spørgsmålet er Coop Crew – et partnerskab, der giver unge, der har det svært, muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet i trygge rammer.

Et kærligt skub

Det begyndte som et lokalt initiativ, da ungdomsskolen i Gladsaxe og en lokal Fakta-butik fik kontakt.

Begge parter kunne se, at de havde noget, som den anden part havde brug for, fortæller Cecilie Sortkjær Lehn, der er ansat i Ungdomsskoleforeningen og projektkoordinator for Coop Crew:

”Ungdomsskolen i Gladsaxe kunne se, at nogle af de unge var skoletrætte og skulle have noget andet og mere at se frem til i deres hverdag. På den anden side manglede Fakta ungarbejdere.

Derfor samlede de et hold af unge, der havde brug for det her kærlige skub i retningen af et fritidsjob. De havde hver deres og mange forskellige udfordringer. Barrierer ift. det sociale, diagnoser og svær skolegang var bare nogle af dem.”

Efter pilotprojektet i Gladsaxe fik Ungdomsskoleforeningen støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at udbrede konceptet til hele landet. I dag er det et landsdækkende projekt, som Ungdomsskoleforeningen og Coop er fælles om. 28 ungdomsskoler er med, og foreløbigt har ungdomsskolerne har over 1.200 unge været med.

Reformkommissionen om Coop Crew

ANBEFALING 3.1

Flere virksomheder i partnerskaber Virksomheder landet over skal sammen med kommuner indgå i partnerskaber om at skabe plads – med småjob, fritidsjob, praktikker mv. – til udsatte unge og voksne.

Coop Danmark, der også har dagligvarebutikker, samarbejder med Ungdomsskoleforeningen og 30 kommuner om initiativet Coop Crew. Udsatte unge deltager i løbet af seks uger i seks moduler i en butik. De skal have viden om og lidt erfaring med at arbejde i en butik. Med denne viden og erfaring kan de efter træningsforløbet bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som hjælper med at rekruttere unge og efterfølgende hjælper de unge med ansøgningen til et fritidsjob.

Fra Reformkommissionens rapport Nye Reformveje 3

Ungdomsskolen introducerer og vejleder

Konceptet er, at ungdomsskolen hvert halve år samler et hold af 12-16 unge, som deltager i seks træningsmoduler i butikken.

Inden det begynder, mødes de unge og deres forældre på ungdomsskolen sammen med ungdomsskolelederen og ungdomsskolemedarbejderen, som også er med ude i butikken som pædagogisk støtte.”  På introarrangementet skal de unge lære ”de voksne” at kende og få information om, hvad der skal ske, og forældrene får blandt andet at vide, hvorfor det er vigtigt, at de bakker om deres børns deltagelse.

Når de seks moduler er overstået, står ungdomsskolen for at følge op på de unge og sørge for at hjælpe dem videre med at søge et fritidsjob. Nogle ungdomsskoler opretter et fritidshold, som de unge kan deltage på, nogle laver forskellige workshops eller individuel vejledning.

Tro på egne evner

”I butikken bliver den lært op i de forskellige opgaver, der er. De er en del af et fællesskab, får nye kollegaer og lærer, hvordan man indgår i en arbejdsplads. Der er også plads til at begå fejl - og ikke mindst at lære af dem,” fortæller Cecilie Sortkjær Lehn, som tilføjer:

”Det er en vigtig læring for de unge. De unge får mulighed for at afprøve sig selv i praksis - det handler ikke bare om leg. Det arbejde, de udfører i butikkerne, betyder noget for andre. Det kan give de unge den selvtillid og tro på egne evner, de måske ikke har haft før”.

Videre i livet

Over halvdelen af deltagerne i Coop Crew får efterfølgende enten et fritidsjob eller en elevplads. Og 86% af deltagerne tror på, at de kan tilbyde en arbejdsplads noget.

Det er et vigtigt perspektiv, fordi unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i skolen, i senere uddannelse og i beskæftigelse end unge, der ikke har haft et fritidsjob.

Ifølge Cecilie Sortkjær Lehn er samarbejdet også positivt for ungdomsskolerne som helhed og for hele den folkeoplysende bevægelse:

”Med Coop Crew får vi spredt budskabet om, hvad ungdomsskolerne kan – og hvad de betyder i lokalsamfundet. Nogle tænker måske, at ungdomsskolen var der, man tog sit knallertkørekort og lavede fyldte chokolader. Men vi er meget mere end det.”

Andre brancher

Der er midler til at fortsætte projektet frem til 2025, men Ungdomsskoleforening håber og tror på, at det vil fortsætte. På sigt er det tanken, at projektet kan være selvfinansierende.

”Konceptet bag Coop Crew kan overføres til andre virksomheder og brancher. Det kan f.eks. anvendes inden for logistikbranchen, og vi ved, at flere kommuner overvejer at implementere konceptet inden for velfærdsområdet,” siger Cecilie Sortkjær Lehn.

Mere om Coop Crew